-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De Pollux volbrengt zijn taak

De Pollux volbrengt zijn taak

 

De Pollux, een van de nieuwe patrouilleschepen van Defensie, heeft midden-november een erg nuttige opdracht uitgevoerd. De bemanning ontving leden van zowel de Belgisch-Nederlandse certificatie-instelling voor maritieme operaties als belangrijke partners bij de bewaking en controle van vissersschepen.

Vlak na het vertrek uit Zeebrugge, ontvangt de commandant een oproep van het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK). Zij sturen de Pollux op controle naar het eerste vissersschip. "We patrouilleren op zee en naargelang onze positie geeft het MIK ons de coördinaten door van een schip dat het in de gaten houdt", legt de commandant van de Pollux uit.

Iedereen is alert. De motorboot ligt klaar om meteen te water te laten. Een ploeg militaire inspecteurs, douane- en politieagenten trekken hun waterdicht pak aan en maken zich klaar om aan boord te gaan. "Ik zal proberen om niet in het water te vallen", lacht een medewerkster van de douane. Ook al is de zee redelijk kalm, toch is het maneuver niet eenvoudig want intussen blijft de Pollux verder varen. Daarna moeten ze aan boord gaan van het vissersschip, dat misschien niet erg happig is op een grondige controle.

De operatie is een mooi voorbeeld van hoe verschillende diensten samenwerken. Van het MIK tot de Pollux werken ze samen om op het terrein overtredingen vast te stellen op het vlak van handel, milieu of opdracht. De Pollux is een belangrijk middel om de wet en veiligheid op zee te verzekeren.

Tegelijkertijd beëindigde de MOST, de Belgisch-Nederlandse instelling voor training en certificatie van operationele schepen, een periode waarin ze het schip en zijn bemanning testte. "Veiligheid voor alles", bevestigt luitenant-ter-zee eerste klasse Peter Beauprez, ploegchef van de MOST. "We zien dat het schip en zijn bemanning zich erg goed uit de slag trekken in uiteenlopende situaties, zelfs wanneer er heel wat extra passagiers aan boord zijn."

De operatie eindigde voor alle betrokken partijen erg positief, ten spijt van de overtreders. Er zit duidelijk toekomst in deze interdepartementale samenwerking.