-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De onzichtbare bewakers van België

De onzichtbare bewakers van België

 

Defensie voert voortdurend buitenlandse missies uit met namen zoals enhanced Forward Presence en Resolute Support. Iets minder ronkend klinkt 'Hulp aan de Natie', een doorlopende opdracht waarmee Defensie de veiligheid en het welzijn van onze eigen burgers bewaakt. De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) speelt hierin een cruciale rol. Tijdens een persmoment lichtte haar commandant, luitenant-kolonel Gunther Haustrate, de kerntaken toe.

Ten gevolge van twee wereldoorlogen steekt de Belgische bodem helaas nog steeds tjokvol oude explosieven en munitie. Vooral in de streek rond de IJzer stoten landbouwers nog regelmatig op onaangename verrassingen. Een verhaal dat ze bij het DOVO-bataljon maar al te goed kennen. Hun expertise reikt echter zoveel verder.

De DOVO draagt vooral de veiligheid van personen hoog in het vaandel. Oude explosieven kunnen enorme schade aanrichten, ook al dateren ze van bijna honderd jaar geleden. Daarom benadrukt de DOVO dat ze zich ook over de gevonden munitie ontfermt. Het lijken leuke verzamelstukken, maar in realiteit zijn ze levensgevaarlijk. Dit valt onder de noemer Conventional Munition Disposal (CMD).

Naast conventionele munitie ontfermt dit bataljon zich ook over toxische munitie zoals mosterdgas of yperiet. Recent nog nam de DOVO slibstalen aan de Paardenmarkt, een zandbank voor de kust van Knokke. Hier bevindt zich een massale stortplaats van mosterdgasbommen en TNT. Een kolfje naar de hand van de militairen die instaan voor Old Chemical Weapons (OCW).

Daarnaast specialiseert de DOVO zich ook in zogenaamde Improvised Explosive Device Disposal (IEDD). Denk hierbij vooral aan bermbommen, die in oorlogsgebieden regelmatig gebruikt worden als hinderlaag voor gemotoriseerde troepen. De DOVO-militairen kunnen dus zeker in het buitenland ingezet worden. Ook na de aanslagen van 22 maart kon ons land op de expertise van de DOVO rekenen om de getroffen zones grondig te onderzoeken.

Het bataljon spitst zich verder toe op de vorming en bijscholing van zijn troepen. De technologie rond explosieven staat niet stil, daarom moeten onze militairen hun kennispeil constant hooghouden.

De activiteiten van de DOVO zijn verspreid over drie delen van België. In de kazerne Meerdaal van Oud-Heverlee bij Leuven bevindt zich de staf, een peloton CMD, een peloton IEDD en het opleidingscentrum, de Explosive Ordnance School (EOD). In het West-Vlaamse Poelkapelle vind je een peloton CMD en een peloton OCW. In Zeebrugge is een derde compagnie gelegerd, met ook hier een peloton CMD en de duikschool. Omdat er zich onder de kustwateren enorm veel oude munitie bevindt, zijn onze duikers een onmisbare schakel.

De DOVO is misschien niet zo zichtbaar als andere hulpdiensten, maar staat even goed dag en nacht paraat. Alles voor de veiligheid. Alles voor onze burgers.