-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De marine opent haar deuren voor de jeugd

De marine opent haar deuren voor de jeugd

 

Van 8 tot 12 mei organiseerde de marinebasis in Zeebrugge een stage voor een twaalftal jongeren van de studierichting Organisatiehulp uit het Oscar Romerocollege in Dendermonde. Met die stages wil de Marinecomponent jongeren warm maken voor een job bij de marine; ze passen in haar nieuwe bedrijfscultuur voor aanwervingen.

Onder de deskundige begeleiding van eerste meester-chef Yves Van Peteghem volgen de jongeren een week stage. Dat deden ze als magazijnier bij de dienst Verzendingen van de logistieke steundienst van de Marinecomponent (NAVLOG) of als keukenhulp in de centrale keuken van de marinebasis.

Beide onderdelen van de stage passen in een van de drie richtingen die de leerlingen in het Romerocollege volgen. Tijdens de stage lag de nadruk op de opleidingsmodule 'Logistiek in de voeding', met aandacht voor magazijnbeheer, grootkeuken en kleine horeca.

De stage eindigde met een bezoek aan de marinebasis en een havenrondvaart. Alle stagiairs ontvingen een getuigschrift van fregatkapitein Jo Bergez, de directeur van NAVLOG, en van korvetkapitein Camillo Ciot, de korpscommandant van de marinebasis.