-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De infanterie in haar element

De infanterie in haar element

 

In Otterburn, in het noordoosten van Engeland, vond in de veertiende eeuw een grote veldslag plaats. Vandaag is het nog steeds een uitverkoren plek om zowel jonge rekruten als doorwinterde militairen de grilligheden van het terrein te laten kennen. De Lichte Brigade oefende er van 3 tot 14 oktober met verscheidene van haar eenheden.

Diverse eenheden kregen de kans om deel te nemen aan het kamp van het 3 Bataljon Parachutisten (3 Para). Onder hen ook toekomstig kaderpersoneel en paracommando’s in opleiding. “Gewoonlijk komen we hier trainen met ons bataljon”, vertelt luitenant-kolonel Cedric Billiet, de korpscommandant van 3 Para. “Dit jaar concentreren we ons op de voorbereiding van de detachementen die in december naar Mali vertrekken. Daarom hebben we ook andere eenheden uitgenodigd om mee te komen oefenen.”

De toekomstige militairen van de Lichte Brigade kregen dus een buitengewone trainingskans in een omgeving die veel complexer is dan in België. Ook kolonel Peter Devogelaere bereidt zich voor op de Europese trainingsmissie in Mali. Daar zal hij brigadegeneraal Eric Harvent vervangen als hoofd van EUTM. Tijdens de oefening bezocht hij de jonge militairen. “Het is voor hen belangrijk dat ze weten dat hun chef hen opvolgt”, zegt hij. “Zo krijg ik ook een idee van de kwaliteit van de opleiding.”