-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De herinnering aangewakkerd

De herinnering aangewakkerd

 

Op 11 november vond in een killig en mistig weer de 99ste herdenking plaats van Wapenstilstand. Sinds 1922 vindt er een herdenking plaats bij de Congreskolom, aan het graf van de Onbekende Soldaat. Daarmee eren we de militairen die sneuvelden tijdens de twee wereldoorlogen en militaire operaties sinds 1945.

Oud-strijders, jeugdbewegingen, militaire detachementen en de vier componenten van Defensie waren rond de zuil verzameld. Die laatste samen met de standaarden van de aanwezige eenheden.

Dat waren onder meer het Bataljon 12 Linie Prins Leopold - 13 Linie, het Competentiecentrum van de Marinecomponent, de 10 Tactische Wing en het 5 Element voor Medische Interventie. De Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen verzorgde voor de gelegenheid het muzikale eerbetoon.

Leerling-officieren van de Koninklijke Militaire School leverden de erewacht rond het graf van de Onbekende Soldaat. Hun collega’s van de Koninklijke School voor Onderofficieren van Saffraanberg vormden de erehaag. De Lucht- en Marinecadetten waren ook op het appel.

Na het defilé van de vaderlandslievende verenigingen kwam prinses Astrid vanuit de Koningstraat aan onder begeleiding van de koninklijke escorte te paard. Als vertegenwoordiger van de Koning schouwde de prinses de militaire detachementen. Daarna wakkeerde ze de vlam aan bij het graf van de Onbekende Soldaat, begeleid door 21 kanonschoten, afgevuurd vanuit het Warandepark.

Prinses Astrid nam de tijd om de voorzitters van de vaderlandslievende verenigingen te ontmoeten en legde dan samen met andere officiële vertegenwoordigers de traditionele bloemenkransen neer.

11 november is dus niet alleen een dag van herdenking maar ook een dag om een boodschap van vrede naar de nieuwe generaties uit te dragen.