-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De genie waakt over de Congolese jeugd

De genie waakt over de Congolese jeugd

 

Congolese genisten voeren tijdens hun opleiding werven uit die een positieve impact hebben op het dagelijkse leven van de bevolking, zoals in instellingen voor minderbedeelde kinderen.

“Wij staan als genie dicht bij de mensen”, begint kolonel Marcel Mbuyu K Lay Lay, de directeur van de genieschool van Likasi. “Onze eenheid werkt zowel in vredes- als oorlogstijd. We leveren geniesteun aan de strijdkrachten én de bevolking. Wanneer wij een weeshuis heropbouwen, heeft de hele bevolking daar baat bij. Onze cursisten zetten zich in voor het algemeen belang en daar heeft ook hun eigen opleiding baat bij.”

Het handwerk dat de genieschool aanbiedt binnen de opleiding van haar cursisten komt als geroepen voor vele behoeftige instellingen. Scholen of weeshuizen krijgen gratis mankracht aangeboden om hun infrastructuur te herstellen. De genisten van hun kant winnen erbij door de sympathie die ze bij de bevolking opbouwen.

“Hoe kan je onbewogen blijven bij dit kinderleed?”, vraagt sergeant Julien R. Hij verzorgt de medische steun van het Belgische detachement in Likasi. “Sommigen van ons leveren bijkomende hulp. Met ons eigen geld kopen we soms rijst of brood, dat we eerlijk verdelen. Het vorige detachement had voor matrassen en dekens gezorgd.” Door hun humanitaire inzet kunnen ze ook de voorbereiding van de werf opvolgen, zien hoe het staat met de aankoop van materiaal, enzovoort.

“Ook de burgerlijke overheid zet zich voor sociale projecten in”, gaat luitenant Jean-François D. verder, de detachementscommandant. Zo financiert de stad Likasi de herstellingswerken aan het dak van de school van Matendo. “In ons vak, zeker hier in de Democratische Republiek Congo, zien we welke invloed een werf kan hebben op allerlei aspecten van het militaire en burgerlijke leven. Dat geeft erg veel voldoening en nog meer zin om door te gaan.”