-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De Europese defensie krijgt vaart

De Europese defensie krijgt vaart

 

Bij het Eurocorps in Straatsburg heeft op donderdag 25 juni een symbolisch belangrijke plechtigheid plaatsgevonden. De Belgische luitenant-generaal Guy Buchsenschmidt gaf er het bevel door aan de Spaanse luitenant-generaal Alfredo Ramirez. Samen met die overdracht voert het Eurocorps binnenkort ook zijn eerste opdracht uit voor de Europese Unie.

Toen hij het commando overdroeg aan zijn Spaanse collega, sprak luitenant-generaal Buchsenschmidt zijn tevredenheid uit over zijn ploeg, een Europese operationele inzet heeft voorbereid. "We leven in een woelige wereld en Europa moet voor zijn eigen veiligheid instaan. Het Eurocorps is een beproefde instantie waarvan de legitimiteit gebaseerd is op zijn internationaal karakter."

Zijn opvolger, luitenant-generaal Alfredo Ramirez, zit op hetzelfde spoor: "We sturen in juli een detachement van 57 mensen naar Mali, voor de trainingsmissie van de Europese Unie (EUTM). Daarna zal de Europese tactische groepering (EUBG) niet onopgemerkt voorbijgaan. Die zal hopelijk de kiem vormen van iets dat kan uitgroeien tot een gemeenschappelijk Europees defensieproject."

Tijdens de militaire parade wisselden verscheidene generaals van functie, waaronder brigadegeneraal Herman Ruys. Hij komt aan het hoofd van de directie Steun bij het Eurocorps en zal er als hoogstgeplaatste Belg ook de Belgische en Europese belangen verdedigen.

Het Eurocorps heeft tot nu toe enkel NAVO-opdrachten uitgevoerd. Voortaan zal het dus ook de Europese eenheid ondersteunen en zo terugkeren naar zijn oorspronkelijke roeping.