-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De Castor ontvangt bezoek uit Dendermonde

De Castor ontvangt bezoek uit Dendermonde

 

Vooraleer de P901 Castor voor schietoefeningen naar Den Helder vertrekt, kreeg het patrouilleschip op Koningsdag bezoek uit zijn peterstad Dendermonde. Een twintigtal jongeren en leerkrachten van het atheneum scheepten in het werk bij de Marine aan den lijve te ervaren.

Na een korte veiligheidsbriefing werden de jongeren verdeeld in vier groepen. Elk op hun beurt ontdekten zij de machinekamer en de brug en namen ze deel aan simulaties van brandoefeningen.

Sinds 2014 is Dendermonde peterstad van het patrouillevaartuig P901 Castor. De doelstelling van het gemeentebestuur is om jongeren die in Dendermonde school lopen te laten kennismaken met de beroepsmogelijkheden bij de Marine. De jongeren van het atheneum van Dendermonde kwamen uit verschillende technische afdelingen zoals autotechniek, mechaniek en algemene techniek. Ze hadden dan ook vooral aandacht voor de technische aspecten van motoren, navigatietechnieken en techniek. 

De achterliggende gedachte: jongeren goesting doen krijgen in een job bij de Marine.