-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

De 31ste brigade staat in de steigers

De 31ste brigade staat in de steigers

 

Defensie werkt samen met de krijgsmacht van de Democratische Republiek Congo (FARDC) aan de opleiding en de ontwikkeling van de 31ste  snellereactiebrigade. Rond de drie bataljons paracommando's wordt een hele reeks cruciale activiteiten ontplooid.

Het Programma voor Militair Partnerschap kwam er op vraag van de Congolezen om hen te helpen de beveiligingssector te hervormen. De missie heeft als doel om in het land een veilig en stabiel klimaat te helpen scheppen. In 2008 begonnen de Belgische militairen aan de opleiding van het 311ste, 312de en 313de bataljon, die snel naar gevechtszones in het oosten van het land werden gestuurd, om er te strijden tegen de rebellen van M23 en Maï Maï.

"We blijven betrokken bij het trainingscentrum voor paracommando's in Kindu, als coach van de instructeurs", steekt majoor Philippe L. van het 2 Bataljon Commando's van wal. "Tijdens de eerste fase waren we met ongeveer zestig militairen per op te leiden bataljon. Nu bevinden we ons in volle supervisiefase en leveren we vijf instructeurs aan het trainingscentrum voor paracommando's in Kindu. Het programma is volledig op maat."

Het trainingscentrum neemt regelmatig nieuwe rekruten aan uit het opleidingscentrum van Mura. Na elke sessie gaan de besten naar de drie snellereactiebataljons. Als gevolg van de gevechten hebben die immers regelmatig versterkingen nodig.

De Belgische militairen zijn niet alleen betrokken bij de opleiding en de ontwikkeling van de bataljons en hun staven. Ze zorgen ook voor toezicht bij grote bouwwerven voor de huisvesting van de militairen van de 31ste brigade en hun gezinnen. De militairen zullen gelegerd zijn in Kindu en Lokandu. Voor die twee projecten, Famiki en Familo, worden wooncomplexen opgetrokken met een polikliniek en een markt.

"Het Famiki-project is van start gegaan in 2010 met als voornaamste doel om woonblokken op te trekken", vertelt luitenant François H., de officier die de Congolese genisten superviseert op de werf van Famiki. "Hiermee kunnen de militairen en hun gezinnen zich vestigen in garnizoenssteden zoals Kindu en past dit project binnen het kader van de stabilisering van de regio. Bovendien krijgen de dorpelingen toegang tot de school, de markt en de polikliniek die de militairen hebben gebouwd, hetgeen de banden tussen het leger en de burgerbevolking versterkt."

Het werk van de genisten dient als ondersteuning van de snellereactiebataljons. Ze komen allemaal uit de genieschool van Likasi, waar de Belgische instructeurs ook van opleiding naar supervisie zijn overgeschakeld. De opleiding van de instructeurs van de gevechtsgenie was eind 2014 afgelopen, de supervisiefase begon in 2015.

Voor dit luik worden grote middelen ingezet, om de opleiding te ondersteunen én te superviseren. Zo wordt er eind 2016 een compagnie gevechtsgenie opgericht bij de 31ste snellereactiebrigade. Die zal bestaan uit de beste kaders die momenteel hun opleiding krijgen aan de school in Likasi. De acht militairen van het Belgische detachement ter plaatse stellen alles in het werk om de Congolese gevechtsgenisten de technische middelen en methodes mee te geven die hun duurzaamheid moeten verzekeren.

"Onze missie sluit volledig aan bij een visie waarin defensie, ontwikkeling en diplomatie hand in hand gaan", verduidelijkt luitenant Jean-François D., chef van het Belgische detachement in Likasi. "Om de school te helpen bij het opleidingsaanbod, werken we samen met de burgers. Zo kunnen we het tekort opvangen aan materiaal en middelen, die cruciaal zijn de Praktische werken. Die samenwerking helpt bovendien om het imago van de Congolese leger bij de bevolking op te krikken."