-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dag van de Wetenschap 2017 - Veranderende zee

Dag van de Wetenschap 2017 - Veranderende zee

 

Op zondag 26 november vond de jaarlijkse Dag van de Wetenschap plaats. Ook dit jaar zette het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) de deuren open van het Marien Station Oostende. Daar kon je aan boord gaan van het onderzoeksschip Simon Stevin.

Op de Dag van de Wetenschap was iedereen een beetje wetenschapper, want we zijn er ons meer en meer van bewust dat de klimaatverandering invloed heeft op onze biotoop.

Tijdens de voorbije editie brachten wetenschappers de talrijke bezoekers in aanraking met de veranderingen van de zee, zoals wijzigingen in de kustbescherming of problemen met niet-inheemse vissoorten. De introductie van windmolenparken in onze exclusieve economische zone heeft dan weer een positief effect op de visbestanden en de bescherming van sommige mariene organismen.

Ook de marine staat onder meer in voor het behoud van het mariene milieu in die zone. Daarvoor zet ze haar patrouilleschepen P901 Castor en P902 Pollux in. Ook de A962 Belgica draagt hieraan bij door wetenschappelijk onderzoek in opdracht van het Belgisch Mathematisch Model, in samenwerking met diverse universiteiten en hogescholen.

Het VLIZ opende niet alleen de deuren van zijn installaties maar ook van  het Vlaamse onderzoeksschip Simon Stevin. Aan boord konden de bezoekers op hun gemak rondneuzen en alle labo's en de hightech middelen ontdekken. Naast het VLIZ waren ook meer dan 150 onderzoekscentra, scholen, bedrijven en overheidsinstanties open voor het grote publiek.