-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dag van de officier bij de Marine

Dag van de officier bij de Marine

 

Op maandag 3 december organiseerde de Marine de Dag van de Officier. Het doel was te brainstormen over de toekomst, de invloed van de aankomende veranderingen en de rol en de positie van de officieren bij de Marine.

De dag begon met een verwelkoming door de commandant van de Marine, divisieadmiraal Wim Robberecht. Hij legde de nadruk op de noodzaak om samen te denken over de toekomst van de Marine in 2030.

De dag begon met een uiteenzetting over de vier capaciteiten van de Marine. De eerste was de coastal security, waarbij de investeringen en aanpassingen van het Maritiem Informatie Kruispunt (MIK) toegelicht werden, alsook de inzet van onze patrouillevaartuigen. Een tweede capaciteit richt zich eerder op het gedeelte mine counter measures (MCM), waarbij de nieuwe mijnenbestrijdingsplatformen in de schijnwerpers stonden. De aanbestedingen hiervoor zijn bijna rond en na evaluatie zal de regering in januari 2019 haar keuze kenbaar maken. Een derde capaciteit wordt gevormd door de surface combatants of de modernisering van onze maritieme gevechtscapaciteit met de bouw van twee nieuwe fregatten. De conferentie eindigde met de naval support-capaciteit, waarbij de vervanging van de havenslepers en het zeilopleidingsvaartuig Zenobe Gramme de aandacht trok.

De rest van de dag werd ingedeeld in debatmomenten met als thema's: werk en leefomgeving, beleid en het beheer van tekorten. Ondanks de grote inspanning op het vlak van rekrutering en werving, kampt de Marine nog altijd met een tekort in haar rangen. Daarom zoeken de humanresourcesdiensten van de Defensiestaf naar nieuwe, attractieve manieren om de opleiding en de inscheping te vergemakkelijken. Vanaf 2019 worden de inlijvingsmomenten aangepast om te lange wachttijden te vermijden. Ook de bevoegdheden van de opleidingscentra worden herbekeken zodat bijvoorbeeld een kandidaat uit West-Vlaanderen voor een bepaalde kandidatuur niet per se naar Limburg hoeft. Ook de inschepingsvoorwaarden worden herzien: voortaan worden de internationale normen voor zeevarend personeel toegepast en niet meer de zwaardere en selectievere normen van Defensie.

De dag eindigde met een toelichting door de vicechef Defensie, viceadmiraal Michel Hofman, die als oudste marineofficier de noodzaak van zo'n dag benadrukte en alle officieren bedankte voor een boeiende en constructieve dag.