-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dag der Zeelieden in Antwerpen

Dag der Zeelieden in Antwerpen

 

Op 8 september was er in Antwerpen de jaarlijkse hulde aan de gesneuvelde zeelieden van de Marine en de koopvaardij tijdens de twee wereldoorlogen. De Koning was vertegenwoordigd door luitenant-generaal vlieger Claude Van de Voorde, directeur-generaal van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid.

Sinds 1930 organiseert het comité 'Dag der Zeelieden' de hulde aan de zeelieden, eenheden en bemanningen die zich bij de koopvaardij en de marine verdienstelijk hebben gemaakt. Het comité zette zich ook met succes in om de dienst bij de koopvaardij tijdens de oorlogsjaren erkend te krijgen als dienst onder de wapens.

De Marine was vertegenwoordigd door divisieadmiraal Wim Robberecht, commandant van de Marinecomponent en deputy-admiraal Benelux. Verder waren er een gewapend marinedetachement en verschillende jeugdbeweging waaronder de zeescouts, de studentenvereniging Argonaut van de Hoge Zeevaartschool en het Koninklijke Marinekadettenkorps. De plechtigheid werd opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Marine.

Dit jaar werden de bevrijdingsfeesten en de dag der Zeelieden nog volgens de bekende formule georganiseerd. Volgend jaar, bij de 75ste verjaardag van de bevrijding van Antwerpen, komt er een speciaal programma, met o.a de onthulling van een monument in de buurt van het MAS. Dat monument zal alle slachtoffers van de oorlog herdenken: de gedeporteerde joden en ook de slachtoffers van de V-bommen, militairen, marinepersoneel, verzetslui en politieke gevangenen die het leven hebben gelaten.

De 75ste verjaardag van de bevrijding zal ook een wetenschappelijk luik kennen. Er wordt gefeest op het Steenplein, dat voor de gelegenheid omgebouwd zal worden tot een bevrijdingsdorp dat de Antwerpenaar terug zal brengen naar 1944.