-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Dag der zeelieden in Antwerpen

Dag der zeelieden in Antwerpen

 

Op 2 september heeft het comité 'Dag der Zeelieden' in Antwerpen de jaarlijkse hulde georganiseerd aan de gesneuvelde zeelieden van de marine en de koopvaardij tijdens de laatste twee wereldoorlogen. De Koning werd vertegenwoordigd door luitenant-generaal Jan Hennes, directeur-generaal Human Resources.

De hulde aan de zeelieden wordt sinds 1930 georganiseerd voor zeelieden, eenheden en bemanningen die zich bij de koopvaardij en de marine verdienstelijk hebben gemaakt. Het comité zette zich ook met succes in om de dienst bij de koopvaardij tijdens de oorlogsjaren erkend te krijgen als dienst onder de wapens.

Jaarlijks worden drie prominente zeelieden in de schijnwerpers geplaatst. Dit jaar waren dat luitenant-ter-zee Victor Billet, kapitein ter lange omvaart Eduard Marcel Spruyt en hoofdwerktuigkundige Hubert De Vogel. Victor Billet wordt herinnerd als de bepleiter van de Royal Navy Section Belge en bijgevolg de oprichter van de Belgische marine.

Levensloop Victor Billet

Victor Louis Guillaume Billet wordt op 3 mei 1902 geboren in Sint-Joost-ten-Node. Van 1922 tot 1928 vaart hij voor de rederijen La Royal Belge Argentine, Lloyd Royal en Deppe. Van 1928 tot 1930 vaart hij op de Congostroom voor de Union Nationale des Transports Fluviaux.

Op 17 april 1931 behaalt hij het brevet van kapitein op de grote vaart. Hij monstert aan als kapitein bij de rederij N.A.V.A.N.A. In 1932 volgt hij een opleiding 'scheepvaart in oorlogstijd' aan de Zeevaartschool van Oostende. Van 1933 tot 1934 vaart hij in dienst van de rederij Cockerill en van 1934 tot 1940 is hij in dienst van de Staatsmarine.

In 1940 vinden we Victor Billet terug in Engeland, waar hij stappen onderneemt om een nieuwe militaire marine op te richten. Profiterend van zijn verblijf in Londen trekt hij naar de kantoren van het Zeewezen. Daar stelt hij aan commandant-directeur Boël voor om met 'werkloze' vissers een nieuw marinekorps samen te stellen.

Op 27 september 1940 gelast m. Van Campenhout, kabinetschef van minister Gutt en lid van het Belgian Shipping Advisory Committee (BSAC), Billet dertig vissers te rekruteren in Londen, als eerste stap in de richting van een Belgische Koninklijke Marine. Op 10 oktober 1940 benoemt de admiraliteit Billet tot luitenant in de Royal Naval Volunteer Reserve (RNVR). Op 14 oktober krijgt hij het bevel om zich naar de HMS Royal Arthur te begeven, een centrum voor basisopleiding in Skegness. Daar neemt hij vanaf 19 oktober 1940 de opleiding van de eerste vrijwilligers op zich.

Op 16 april 1941, minder dan twee weken na de oprichting van de Royal Navy Section Belge, wordt Victor Billet overgeplaatst naar de torpedojager HMS Brilliant, om naar het midden van de Atlantische Oceaan te vertrekken. Daar moet hij konvooien tussen Freetown en Gibraltar escorteren en tankers kelderen die vijandelijke onderzeeërs en boten bevoorraden. Op 4 juni 1941 onderschept de HMS Brilliant de S.S. Esso Hamburg, die het slagschip Bismark bevoorraadt, en brengt hem tot zinken.

In mei 1942 wordt luitenant Billet overgeplaatst naar het landingsvaartuig LCT 159, als tweede commandant. Tegelijk verzorgt hij verbindingsdiensten in de LCT Flotille, dat aangehecht is bij het Canadese 14de Calgary tankregiment. Daar helpt hij de operatie Jubilee voorbereiden, de aanval op Dieppe.

Op 18 augustus 1942 steken de schepen bij avondschemering het Kanaal over, volgeladen met troepen en materiaal. Ongeveer één uur voor dageraad ontmoet de flottielje die aan de oostelijke punten Berneval en Belleville moet ontschepen, een Duits konvooi komende van Boulogne-sur-Mer. Een kort maar hevig gevecht breekt los.

Het geluid van die zeeslag alarmeerde de nabije Duitse kustverdediging. Die kwam in actie in minder dan tien minuten na het begin van de schermutselingen. Tijdens de gevechten na de landing op die 19 augustus 1942 verdween luitenant-ter-zee Billet. Zijn lichaam werd nooit gevonden.

Hij zal worden herinnerd als de bepleiter van de Royal Navy Section Belge en oprichter van de Belgische marine.

De hulde op 2 september werd bijgewoond door divisieadmiraal Wim Robberecht, commandant van de Marinecomponent en plaatsvervangende admiraal Benelux. Ook aanwezig waren een gewapend marinedetachement, verschillende jeugdbewegingen, waaronder de zeescouts, de studentenvereniging Argonaut van de Hogere Zeevaartschool en het Koninklijk Marine Kadettenkorps. De plechtigheid werd opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen, onder leiding van onderkapelmeester adjudant-majoor Dirk Acquet.