-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Creatief met weinig middelen

Creatief met weinig middelen

 

Sinds 2012 werkt Defensie samen met de genieschool van Likasi. Vandaag coachen de militairen van het Belgische detachement er de Congolese instructeurs en helpen ze langetermijnoplossingen bedenken voor de praktijkwerven.

“De school kampt met een gebrek aan middelen om de praktijkoefeningen te organiseren”, vertelt luitenant Jean-François D., het hoofd van het Belgische coachingdetachement aan de genieschool van Likasi. “Om de opleiding niet in het gedrang te brengen, helpen we de instructeurs om materiaal en werven te vinden. We scheppen samenwerkingsverbanden met tal van betrokkenen, waaronder gemeentebesturen.”

Het Belgische detachement anticipeert op problemen die de opleiding zouden kunnen hypothekeren. Een oplossing die stand lijkt te houden, is om mankracht aan te bieden aan diverse overheidsinstanties. De streek heeft net het regenseizoen achter de rug, dat in februari aanzienlijke schade heeft aangericht. De burgemeesters beschikken over fondsen om de schade door het noodweer te herstellen. Van die samenwerking profiteren zowel de overheden als de genieschool, van wie de leerlingen nu hun kennis in de praktijk kunnen brengen.

Een van de meest sprekende werven van die samenwerking tussen Defensie, de Congolese strijdkrachten en de overheid is die van het Maison du parc. Dankzij een verbroedering met de Brusselse gemeente Sint-Gillis kan de burgemeester van Likasi rekenen op financiële steun uit België.

“Met dit project kunnen we de werking van de overheidsdiensten verbeteren, dankzij de ervaring die de gemeente Sint-Gillis op dat vlak heeft”, legt Adolphe Lufuma Kapienda uit. Hij is de burgemeester van Kikula, de gemeente waar de werf zich bevindt. “Dankzij de genie en de financiering door het Belgische ministerie voor Buitenlandse Zaken, kunnen we hier een nieuw overheidsgebouw zetten, toegankelijk voor de bevolking.”

De samenwerkingsverbanden die de Belgische militairen ontwikkelen, leveren de genieschool veel voordelen op. Om nog beter van die nieuwe wind te profiteren, heeft de school binnen haar staf een nieuwe functie gecreëerd. Als verantwoordelijke voor de analyse en planning wordt luitenant Willy Mgwambimboyo gecoacht door de Belgische detachementscommandant.

“Ik volg hem overal en noteer alles”, legt luitenant Mgwambimboyo uit. “Wanneer hij weer vertrekt, wil ik mijn functie naar behoren kunnen uitvoeren. Dat is belangrijk, want de genie is er ook voor de bevolking. De mensen zullen het positief vinden als ze zien dat de militairen toenadering zoeken tot de burgers. Iedereen wint daarbij, zowel de burgemeester als de genieschool.”