-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

COVID19, een logistieke puzzel

COVID19, een logistieke puzzel

 

De coronacrisis brengt een heuse organisatie betreffende stockage en vervoer van medische middelen met zich mee. Het centrale verdeelpunt in de kazerne van Peutie vervult een belangrijke rol in deze keten.

Eind maart richtte de federale regering een task force op om extra geneesmiddelen en medische hulpmiddelen zoals mondmaskers naar ons land te halen. Initieel bestond die uit vier verschillende werkgroepen die elk een eigen focuspunt behandeldden. Op vraag van minister Debacker werd een vijfde werkgroep in leven geroepen. Die is in handen van Defensie en focust op de distributie en logistiek van de hele operatie.

Voor Operation Vigilant Guardian was in Peutie enkele jaren geleden een grote logistieke keten uitgebouwd die instaat voor de (her)verdeling van het militaire materiaal van de troepen die op straat patrouilleren. Daarnaast is de kazerne dankzij de centrale ligging de ideale logistieke uitvalsbasis. Dit alles maakte dat de opstart van het Centraal Depotin Peutie als vijfde pijler binnen deze task force een evidentie.

Het Centraal Depot staat in voor de organisatie en coördinatie van de ontvangst, stockage, bulk break tot het laagste niveau van de medische middelen. Het 4 Bataljon Logistiek en de Movement Control Group slaan in Peutie de handen in elkaar om deze logistieke uitdaging zo goed mogelijk uit te voeren. Personeel en voertuigen van het 29 Bataljon Logistiek staan in voor het vervoer van het materieel richting de elf provinciale depots.

Dat kan zowel een militair kwartier als een civiele infrastructuur zijn. Zij regelen de verdere verdeling naar de bestemmelingen: (psychiatrische) ziekenhuizen, woonzorgcentra, dokters, vroedvrouwen en kinesisten. De FOD Volgsgezondheid is verantwoordelijk en bevoegd voor de bepaling van de verdeelsleutel (wie krijgt wat en hoeveel). Defensie heeft uitsluitend een uitvoerende bevoegdheid binnen de gehele cyclus.

Toch kan materieel rechtstreeks van het Centraal Depot richting eindbestemming gaan. Zo realiseerde Defensie op 18 april het transport van een donatie gericht aan het verzorgend personeel van het woonzorgcentrum te Elsene. Daar zijn ook zes ambulanciers van het Medische Component tijdelijk in steun ingezet. De militairen ontvingen samen met het verzorgdend personeel de gift die hen allen een extra hart onder de riem moet steken.

 

#COVID19BELDEF