-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Common Effort: rampoefening in Gent

Common Effort: rampoefening in Gent

 

In de haven van Gent speelde zich op 26 februari de rampoefening Common Effort af. Defensie hielp bij de algemene organisatie, de logistieke steun en leverde experten in civiele domeinen.

De provincie Oost-Vlaanderen telt tal van industriële installaties die bij een incident een groot risico kunnen vormen: kerncentrale, haven, Seveso-industriën, pijpleidingen, enzovoort. Ook al doen de bestuurders en de overheid er alles aan om die risico's te beperken, moeten de burgerlijke en militaire verantwoordelijken zich toch voorbereiden om op te treden bij een groot ongeval. De coördinatie tussen alle betrokken hulpdiensten en de beslissingsprocedures op punt stellen, waren enkele belangrijke doelstellingen van de oefening.

In het oefenscenario vond er een opendeurdag plaats op de kade van het bedrijf Ghent Transport & Storage. Door een ontploffing naast een brandstoftank vielen er onder de bezoekers een groot aantal slachtoffers, waarop de provincie het rampenplan afkondigde.

De volgende uren coördineerden de burgerlijke hulpdiensten hun acties om rond het ongeval een veiligheidszone af te bakenen en de gewonden te verzorgen.

Brandweer, medische hulp, politie en Civiele Bescherming voerden hun taken uit onder het bevel van het operationeel crisiscommandocentrum, opgericht in het gemeentehuis van Evergem. Op de plaats van het ongeval was ook een steuncel voor crisispsychologie aanwezig.

Het Burn Team van het Brandwondencentrum van Neder-Over-Heembeek kwam ter plaatse met een NH90-Caiman-helikopter die vanuit Koksijde was vertrokken. Hetzelfde toestel bracht twee gewonden over naar het Brandwondencentrum.

Voor de oefening waren 600 mensen ingezet, waaronder vijftig militairen. ʺNa afloop van de oefening waren de deelnemers en evaluatoren erg tevreden over het verloop en de samenwerkingʺ, vertelt commandant Snauwaert van het Militair Commando Provincie Oost-Vlaanderen. ʺNu begint er bij elke dienst een aparte evaluatieperiode. Over enkele weken kunnen we dan de conclusies met elkaar delen. De eerste les van deze oefening zal zijn om in de toekomst meer gebruik te maken van de federale dienst Be-Alertʺ, besluit hij.