-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Commando’s trainen in de tropen

Commando’s trainen in de tropen

 

In Sunland, een fictief land in Midden-Afrika, vechten twee rebellengroeperingen tegen elkaar. Het Belgische detachement in Goma dat deel uitmaakt van de Europese troepenmacht EUFOR, krijgt het bevel om de Congolese genietroepen in Kindu te ondersteunen, die niet tegen de vijandigheden van de rebellen opgewassen zijn. Tot zover het scenario van de oefening Tropical Training, waar de drie laatste weken van november zo'n 240 Belgische militairen aan deelnemen.

Het 2 Bataljon Commando's is met ongeveer 160 militairen aanwezig. Zij krijgen steun van vier mensen die de communicatie verzorgen, elf personen van de genie, twee pathfinders die de dropzones verkennen en een ploeg die de lokale bevolking informeert over de oefening en uitlegt wat er precies staat te gebeuren zodat er geen paniek uitbreekt. Daarnaast bieden 22 personen medische steun.

Bovendien levert een detachement van de Luchtcomponent steun met twee C-130's en een dertigtal personen. Die laatsten werken vanuit Kigali, de hoofdstad van Rwanda, net als de ploeg die instaat voor de bevoorrading via de lucht, beter bekend als het peloton RavAir. Het Congolese personeel van de 31ste snellereactiebrigade (Brigade de Réaction Rapide) neemt deel met 185 militairen, waarvan 165 uit de compagnie gevechtsgenie.

De paracommando's voeren in de regio van Kindu verschillende opdrachten uit. Zo moeten ze contact nemen met de geniecompagnie van Sunland die de luchthaven van Kindu controleert. Ze moeten het kamp Kasuku bezetten en verdedigen. Bovendien moeten ze hun macht vertonen door zich in hun zone te ontplooien. Daar moeten ze rebelleneenheden en huurlingen lokaliseren en screenen. Op bevel moeten ze bepaalde rebellen neutraliseren en hun magazijnen en transportmiddelen vernietigen. Ten laatste moeten ze zich op bevel via de lucht terugtrekken naar de luchthaven van Goma. De geniecompagnie van Sunland kreeg van hun hoofdkwartier het bevel om de paracommando's tijdens hun operaties te steunen.

In realiteit komt het erop neer dat de commando's eerst een week acclimatiseren in het kamp Kasuku in Kindu. Die tijd gebruiken ze om overdag en 's nachts fysieke inspanningen en tactische activiteiten uit te voeren, afgewisseld met cursussen over overleven in de tropen, de bewapening van de Congolezen en de medische gevaren in Afrika.

De Congolese pelotons van de gevechtsgenie kunnen nu hun kennis, die ze tijdens de cursus van de Belgen hebben opgedaan, in de praktijk omzetten. Elk Congolees peloton krijgt tijdens de oefening de steun van twee Belgische genie-instructeurs.

Voor de commando's is het doel van de oefening om hun vaardigheden te verfijnen en ervaring op te doen met extreme klimaatomstandigheden, moeilijk terrein en raids.