-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Commandant Luchtcomponent krijgt leiding over European Air Group

Commandant Luchtcomponent krijgt leiding over European Air Group

 

Op 15 januari heeft generaal-majoor vlieger Frederik Vansina, de commandant van de Belgische Luchtcomponent, het roer van de European Air Group (EAG) overgenomen van luitenant-generaal Alberto Rosso, de commandant van de Italiaanse luchtmacht. De bevelsovergave vond plaats in het hoofdkwartier van de EAG, op de RAF-basis van High Wycombe in het Verenigd Koninkrijk.

De EAG is een intergouvernementele organisatie die de operationele samenwerking tussen de luchtmachten van haar lidstaten wil verbeteren. Ze neemt het voortouw over verschillende projecten in vier grote domeinen: luchtoperaties, troepenbescherming (force protection), logistiek en ICT/cyber.

Na de oprichting van de Franco-British European Air Group in 1995, nam de EAG in 1998 haar huidige vorm aan. Toen traden vijf bijkomende Europese leden toe: België, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje. Het voorzitterschap van de EAG wordt waargenomen door de luchtmachtcommandanten van de zeven deelnemende lidstaten, die elkaar tweejaarlijks afwisselen.

Als zeventiende EAG-voorzitter benadrukte generaal Vansina de sleutelrol en het belang van de EAG. Hij merkte op dat de EAG nu al bijna 22 jaar een uniek, zeer waardevol en efficiënt lanceerplatform is voor initiatieven rond de operationele samenwerking tussen de luchtmachten van de zeven lidstaten. Hij benadrukte dat het bewaren van de huidige samenwerking de grootste uitdaging betekent voor de Europese luchtmachten. Dat gebeurt net terwijl de Europese luchtmachten zich volop moderniseren en gaandeweg luchtmiddelen van de laatste generaties aanschaffen of zelfs al beginnen inzetten.

"Met de opkomst van de vijfde en zesde generatie gevechtsvliegtuigen blijft de kerntaak van de EAG relevanter dan ooit", verklaarde generaal Vansina. Ik ben er zeker van dat we een mooie en uitdagende toekomst tegemoet gaan en dat de European Air Group de voorloper in air power in Europa zal blijven. Ik voel me vandaag dan ook echt bevoorrecht dat ik de kans krijg om de EAG te leiden en om de weg te wijzen naar een steeds efficiëntere en robuustere samenwerking tussen onze luchtmachten."

Het doel en succes van de European Air Group werden de voorbije jaren al meerdere malen bewezen. Onder meer het European Air Transport Command en het European Personnel Recovery Centre, twee toonaangevende organisaties in hun vakgebied, hebben hun ontstaan aan de EAG te danken.