-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Clean River

Clean River

 

Van 8 tot 12 mei vond aan de Schelde de oefening ‘Clean River’ plaats. Meer dan 450 Belgische en Nederlandse militairen namen deel aan die tweejaarlijkse oefening. Aan Belgische kant waren het voornamelijk militairen van het 11 Bataljon Genie uit Burcht en het 12/13 Linie uit Spa die de Schelde trotseerden.  

“Ook onze mensen patrouilleren sinds 2015 mee in de straten van Antwerpen, Brussel, Luik en Charleroi. Sindsdien zijn er geen grote oefeningen meer geweest,” zegt luitenant-kolonel Alain Gysels, korpscommandant van het 11 Bataljon Genie. “Nu kunnen we de vaardigheden van onze mensen terug op niveau brengen. Met deze oefening willen we onze mensen trainen in hun kerntaak.”

In het kader van de oefening staken de militairen ook de Schelde over. De eerste gecoördineerde rivieroverschrijding van de Schelde in ruim twintig jaar, en de grootste ooit. “Dit is een unieke operatie door de samenwerking met onze Nederlandse collega's”, gaat de korpscommandant verder. “Dankzij hun pontons kunnen we met onze voertuigen de Schelde oversteken.”

Daarna moesten de militairen fictieve opstandelingen uitschakelen en wapens opsporen. Uiteindelijk eindigde die actie in Sint-Niklaas. “Waren we woensdag vooral actief op en rond de Schelde, dan werken we in onze peterstad vandaag vooral vanuit de lucht en op de grond”, besluit luitenant-kolonel Gysels.

Op woensdag was verder een jobdag georganiseerd. De 41 jongeren die een kijkje kwamen nemen waren getuige van verschillende stadia van Clean River. Onverwacht kregen zij een nog meer realistische kijk op de kunde van de genisten, toen een van de voertuigen bij het afrijden van het vlot in het water terecht kwam.