-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Charles Michel bezoekt het Belgisch detachement in Estland

Charles Michel bezoekt het Belgisch detachement in Estland

 

Op 20 februari ontmoette premier Charles Michel het Belgische detachement dat in Estland actief is.

Omwille van een bilaterale ontmoeting met zijn Finse collega Juha Sipilä bezocht Charles Michel eerst Helsinki voordat hij naar Tallin trok. Van daaruit verplaatste hij zich richting Tapa waar de troepen van contingent EST 19-01 worden ingezet.

Tweehonderdvijftig mannen en vrouwen zijn sinds januari in een multinationaal bataljon onder Brits bevel ondergebracht.

Charles Michel richtte zich eerst tot alle militairen voordat hij zicht mengde tussen de troepen. "Ikzelf en de ganse overheid hebben een grote waardering voor het werk dat onze militairen hier dagelijks leveren," opende hij. "Op slechts enkele uren vliegen vanuit België heerst er een gevoel van onveiligheid en instabiliteit. De missie die dit detachement in Estland uitvoert, is daarom zinvol omdat jullie aanwezigheid bijdraagt aan de veiligheid van ons land en die van Europa. Een afschrikkingseffect ten voordele van de vrede."

Hij specifieerde: "Ik wilde het gevoel van het personeel op het terrein nagaan en weten wat hun verwachtingen zijn van de politieke autoriteiten inzake de toekomst van Defensie. Ik waardeerde deze open gesprekken. Hun moed en motivatie, hun begrip voor deze missie en hun betrokkenheid trokken vooral mijn aandacht. Ik was dan ook geïnteresseerd hoe de militairen het contact op lange afstand met hun familie onderhielden, want ze leven toch in speciale omstandigheden in vergelijking met andere beroepen."

Charles Michel concludeerde: "We hebben verwezenlijkt wat we hadden beloofd. Het budget van Defensie werd jarenlang gebruikt als pasmunt voor de budgetreorganisatie van het land. Deze legislatuur zal de systematische achteruitgang van militaire uitgaven hebben gestopt. Zo werd beslist om voor Defensie een budget van negen miljard euro vrij te maken voor nieuw materieel. Dit kadert in een Europese defensie en in een loyaal partnerschap met de NAVO. Mijn kijk op de toekomst is positief ook al staat Defensie voor een demografische uitdaging. De huidige legislatuur heeft zich gericht op het materieel, maar de komende vijf jaar zal de aanwervingsstrategie essentieel zijn. Duizenden jongeren zullen zo een fascinerend en zeer divers beroep mogen ontdekken."