-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Breendonks jaarlijkse bedevaart onder leiding van het War Heritage Institute

Breendonks jaarlijkse bedevaart onder leiding van het War Heritage Institute

 

De 73e bedevaart van Breendonk vond plaats op 20 september. Dit jaar was het evenement voor het eerst in handen van het War Heritage Institute. Onder andere directeur ad interim Michel Jaupart, minister van Defensie, belast met Ambtenarenzaken Steven Vandeput, de chef Defensie, generaal Marc Compernol en de vertegenwoordiger van de Koning waren aanwezig.

Sinds 24 september 1944 is er een jaarlijkse bedevaart georganiseerd ter ere van de 3.500 mensen die in het fort van Breendonk verbleven en vervolgens naar Dachau en Auschwitz werden gedeporteerd. Sindsdien is het fort de symbolische getuige van de herinnering tegen het nazisme in België geworden.

Het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk valt nu onder de paraplu van de nieuwste organisatie gewijd aan het militaire erfgoed en herinnering, het War Heritage Institute (WHI). Zijn directeur a.i., Michel Jaupart, nam het woord en benadrukte dat: "het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk één van die plaatsen is die ons geen andere keuze geeft maar om te onthouden, om te begrijpen om te leren uit onze fouten. Dezelfde oorzaken hebben vaak dezelfde effecten". Hij voegt eraan toe dat het WHI: "altijd zal blijven vechten voor het leven en het aandenken van de gevangenen. Hoewel hun gelederen dagelijks verminderen, zullen hun stemmen nooit verdwijnen. "

In overeenstemming met de traditie werd de bedevaart onderbroken door de vlam van herinnering die werd aangewakkerd met behulp van een fakkel uit het graf van de Onbekende Soldaat. En een bloemenkrans werd neergelegd om de nazi-vervolging te herinneren.

Een detachement van de Koninklijke Militaire School nam deel aan deze ceremonie. Een koor van de Europese Unie stond de Koninklijke Muziekkapel van de Marine bij. Daarnaast waren er ook nog vertegenwoordigers van de jeugd en van de VZW Europe en Scouting aanwezig.