-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Brandpreventie in Kamp Beverlo

Brandpreventie in Kamp Beverlo

 

Op het militair domein Kamp Beverlo in Leopoldsburg hebben de Hulpverleningszone Noord-Limburg, Defensie, Natuur en Bos en de politie op 7 maart een grootscheepse brandoefening gehouden. Ze trainden er hun samenwerkingsprocedures bij een eventuele brand op het oefenterrein.

"Brandveiligheid op de schietstanden en oefenterreinen is een belangrijke zorg voor het Kamp van Beverlo", volgens luitenant-kolonel Marc De Wagter, commandant van het kamp.

"We proberen het brandrisico altijd zoveel mogelijk te beperken en nemen hiervoor de nodige preventieve maatregelen. Toch kunnen we een brand nooit uitsluiten. We hebben al een vlotte samenwerking met onze collega's van Natuur en Bos en de Hulpverleningszone Noord-Limburg. Deze oefening stelde ons in staat om de samenwerkingsprocedures te verfijnen en de risico's verder te beperken."

De schietstanden en oefenterreinen van het Kamp van Beverlo bestaat voor een groot deel uit bos- en heidegebied. "Oefenen met munitie in volle natuur brengt uiteraard brandgevaar met zich mee", zegt kapitein Pieter Blommé van hulpverleningszone Noord-Limburg. "Daarom is de samenwerking tussen brandweer en de bevoegde militairen zo belangrijk. We willen die samenwerking nog verder uitbouwen. Dat zal de inzet bij een brandbestrijding op het domein alleen maar vlotter en efficiënter doen verlopen."