-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Brandblussystemen op militaire voertuigen vroegtijdig vervangen.

Brandblussystemen op militaire voertuigen vroegtijdig vervangen.

 

Na een routinecontrole van het brandblussysteem bij verschillende voertuigen van de Landcomponent neemt Defensie de beslissing om tijdelijk een gedeelte van haar operationele voertuigen buiten dienst te stellen. "De veiligheid van de bemanning is namelijk essentieel en we wensen geen onnodige risico's te nemen", luidt het bij de Algemene Directie Material Resources. Het gaat om tien Leopard pionier- en brugslagtanks en 40% van de Piranha's en Pandurs.

Het automatisch brandblussysteem op deze voertuigen werkt met cartridges die bij brand het blussysteem automatisch activeren. Deze cartridges hebben een levensduur van tien jaar in stockage en vijf jaar wanneer ingebouwd op het voertuig. In het kader van permanent risicobeheer voert Defensie regelmatig controles uit. Tijdens zo een routine nazicht bleek dat cartridges van een lot uit 2011 vroeger dan voorzien niet meer naar behoren functioneerden. Er bestaat dus de kans dat het blussysteem niet of met vertraging in werking treedt wanneer nodig.

In januari 2019 werd een aankoopprocedure opgestart voor de vervanging van de stock met vervaldatum 2021. Het onverwachte resultaat van de routinecontrole levert echter een stockbreuk op. Een spoedbestelling werd nu geplaatst.

De geplande militaire operaties, waarbij deze voertuigen worden ingezet, komen niet in het gedrang.