-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bom in Bütgenbach was blindganger

Bom in Bütgenbach was blindganger

 

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) ontmantelde gisteren 2 april in Bütgenbach een vliegtuigbom. Een succesvolle interventie die niet zonder risico was, want het springtuig was geladen, vertelt teamleider adjudant Vergucht.

De bom werd gevonden tijdens rioleringswerken in het centrum, op ongeveer twee meter diepte. Vanaf ongeveer 8.30 uur was er DOVO-personeel van het detachement in Elsenborn aanwezig op de plaats. Zij bevestigden onmiddellijk de vondst en daarop nam de politie de nodige evacuatiemaatregelen. Rond 11.25 uur kwam de permanentieploeg van DOVO-Meerdaal ter plaatse. Zij konden de bom en het ontstekingssysteem volledig neutraliseren.

Adjudant Philippe Vergucht leidde de ontmijningsploeg die ter plaatse kwam. “Het ging om een Amerikaanse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog”, vertelt hij. “Om volledig te zijn: een ‘bomb GP 250 Lb M57’. Dat is een bom met een brutogewicht van ongeveer 125 kg, geladen met ongeveer 70 kg springstof. Dit type kan uitgerust zijn met twee ontstekingssystemen; één in de neus en één in de staart. Deze bom had alleen een ontstekingssysteem in de neus. Toen we dat neutraliseerden, bleek de bom volledig gewapend te zijn, maar de ontsteking had bij inslag niet gewerkt. Het was dus wat we een ‘blindganger’ noemen.

Dit was het derde soortgelijke incident op dezelfde plaats in twee jaar. De dag ervoor werden op dezelfde plaats nog scherven en restanten aangetroffen van een gedeeltelijk ontplofte vliegtuigbom.

De hele operatie was om 12.05 uur afgelopen. Dan hief de politie ook het veiligheidscordon op en konden alle geëvacueerden weer naar huis.