-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bio Garden in volle voorbereiding

Bio Garden in volle voorbereiding

 

Tijdens de finale van een groot voetbaltornooi in Brussel loopt er een tip bij de veiligheidsdiensten binnen die vertelt van een nakende terreurdreiging. De Politie vindt vervolgens een clandestien laboratorium dat wijst op chemische, biologische, radiologische of nucleaire (CBRN) stoffen. Tegelijkertijd loopt het nieuws binnen dat enkele VIP's zwaar ziek zijn geworden na een maaltijd in een nabijgelegen restaurant. Toeval?

Dit scenario vertelt in grote lijnen de fundering van de internationale CBRN-oefening Bio Garden. Deze vindt plaats in het militair kwartier te Peutie op dinsdag 19 juni. "Het is een ambitieuze onderneming," aldus Professor Biomedische Wetenschappen aan de UCL, Jean-Luc Gala, tevens coördinator van het gebeuren.

Ongeveer 300 deelnemers uit binnen- en buitenland slaan de komende dagen kamp op te Peutie. Het gebeuren spitst zich vooral toe op de samenwerking tussen de verschillende specialisten die bij dit bewuste scenario ingeschakeld worden. Onder meer Defensie, Civiele Bescherming, de Politie en B-LiFE tekenen present op 19 juni. Ook Hongaarse militairen vervoegen de rangen van Bio Garden.

"De focus ligt vooral op de communicatie tussen de verschillende spelers op het terrein. Je hebt het personeel dat het clandestien laboratorium onderzoekt en beveiligt, het veldlaboratorium waar de gevonden stalen worden onderzocht én het federaal crisiscentrum in Brussel waar alles wordt gecoördineerd", vertelt Gala. "We gebruiken ook nagelnieuwe technologie op het gebied van transmissie. Zo kunnen we bijvoorbeeld in het veldlaboratorium via bodycams de activiteiten van het personeel in het gevonden laboratorium volgen. Dat bevordert de veiligheid van het personeel, maar bespaart ook tijd", voegt Gala er nog aan toe.

Of de oefening in haar opzet slaagt, weten we op 19 juni.