-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bestand tegen luchtbellen

Bestand tegen luchtbellen

 

Gevechtsduikers kunnen hun opdrachten onder water ongezien uitvoeren dankzij hun rebreather, een tactisch duikapparaat dat de lucht die ze uitademen gedeeltelijk of volledig hergebruikt. De verouderde LAR VI, het systeem in gebruik sinds 1994, verloor het vertrouwen ten gevolge van meerdere incidenten en was aan vervanging toe. De toekomstige gebruikers hebben de aangeboden systemen grondig getest in het stuwmeer van Eau d'Heure.

Diepte en veiligheid

De LAR VI was enkel een gesloten systeem. Het nieuw aangeschafte systeem is een niet-magnetische hybride rebreather. Hybride want het werkt zowel gesloten als halfgesloten. In het gesloten systeem zit zuivere zuurstof (closed circuit rebreather - CCR) terwijl er bij een halfgesloten systeem met een mix van zuivere zuurstof en stikstof gewerkt wordt (semi closed rebreather - SCR). De CCR verzekert een duik van minimaal vier uur op een diepte van zeven meter zonder dat luchtbellen de aanwezigheid en positie van de duiker verraden. Door stikstof toe te voegen (hybride) kan de duiker tot op een diepte van 24 meter duiken (SCR). "Deze diepte breidt de tactische mogelijkheden uit zoals het te water gaan vanuit een duikboot of het omzeilen van anti-duiknetten", legt kapitein Robin Van de Weyer uit. Hij is bij de Algemene Directie Material Resources verantwoordelijk voor het project bij de sectie Support van de divisie Systemen (MR Sys-S). Om ongevallen of verkeerde handelingen te vermijden en om het nieuwe apparaat met het switchsysteem tussen CCR en SCR goed onder de knie te krijgen, volgen de Special Forces Group en de gevechtsduikers van de genie een reconversiecurus. Die is gebaseerd op de vorming van de fabrikant die in eerste instantie gevolgd werd door de instructeurs van de duikschool in Zeebrugge. Na de reconversie wordt het materieel in de eenheden verdeeld.

Eau d'Heure is beslissend

Het project, goed voor een bedrag van om en bij de 600.000 euro, startte in 2015. De toekomstige gebruikers testten de verschillende systemen gedurende drie dagen in het stuwmeer van Eau d'Heure, het grootste watergebied van België tussen Samber en Maas. De Amphora bleek eenvoudiger en comfortabeler in gebruik en bood als extra voordeel dat de duiker het ook op de rug kan gebruiken. "Niet te onderschatten voordelen", verduidelijkt de tevreden kapitein Robin. "Tijdens onze inzet onder water kan de eenvoud van een systeem levensbeslissend zijn." Slechts 34 duikapparaten vervangen de 76 oude LAR VI want vanaf nu werken ze met een poolingsysteem: tien toestellen gaan naar de Special Forces Group en twaalf naar elke genie-eenheid.

Vanaf nu is er geen vuiltje meer aan de lucht ...