-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Beroepen marine voorgesteld aan oevers van Maas

Beroepen marine voorgesteld aan oevers van Maas

 

Op 13 september werd in Jambes een informatiesessie georganiseerd over de beroepen bij de Marine. Het evenement was het resultaat van de samenwerking tussen het Informatiecentrum van Defensie van de provincie Namen, de Marinecomponent en de Marinekadetten.

Het informatiecentrum van Defensie maakte dankbaar gebruik van de aanwezigheid van het patrouilleschip Libération om de informatiesessie over de beroepen van Defensie te organiseren.

De leerlingen kregen eerst een briefing over het departement en de vacatures die het aanbiedt. De Marinecomponent nam vervolgens het woord, aangezien het op zoek is naar zeshonderd personen met uiteenlopende profielen. Om dat doel te bereiken rekruteert de component honderdvijftig personen per jaar.

Om de tweede briefing wat in te kleuren, organiseerde de component een rondleiding op het patrouilleschip Libération en een rondvaart op de Maas. Het schip maakt geen deel meer uit van de operationele vloot van Defensie, maar wordt momenteel gebruikt door de Marinekadetten.

De organisatie van dit evenement was niet mogelijk geweest zonder de goede samenwerking van de verschillende diensten. De missie van het dagelijks geopende Informatiecentrum van Namen is om elke geïnteresseerde te informeren over de selectie- en rekruteringsprocedures.

Het lijdt geen twijfel dat dit evenement de interesse heeft gewekt van de deelnemers. Nog belangrijker is echter dat het de jongeren helpt om Defensie, en specifiek de Marinecomponent, te zien als een mogelijke toekomstige werkgever.