-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bellis naar Navo-mijnenbestrijdingsgroep

Bellis naar Navo-mijnenbestrijdingsgroep


Op vrijdag 11 april vertrekt  M916 BELLIS voor 3 maanden naar de NAVO mijnenbestrijdingsgroep SNMCMG1. De Standing NATO Mine Countermeasures Group 1 (SNMCMG1) is een groep van marineschepen die op permanente basis een mijnenbestrijdingscapaciteit ter beschikking stelt van de Navo.

Deze capaciteit kan gebruikt worden voor operaties en voor activiteiten in vredestijd of perioden van crisis en conflict. SNMCMG1 is in 1973 gevormd in Oostende. Sindsdien is België niet alleen op permanente basis vertegenwoordigd in deze groep maar heeft ons land ook meermaals het commando over de groep gehad.

M916 Bellis zal tijdens de komende maanden ontplooid worden in de Baltische zee, waar deelgenomen wordt aan een aantal multinationale oefeningen om de expertise in verschillende domeinen te bestendigen. Daarnaast worden diplomatieke routinebezoeken afgelegd in een aantal havens in Polen, Litouwen, Letland en Estland.

De terugkeer naar de thuisbasis in Zeebrugge is voorzien op 27 juni.