-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Belgische WO I-gesneuvelden plechtig begraven

Belgische WO I-gesneuvelden plechtig begraven

 

Het had een scène van honderd jaar geleden kunnen zijn: een Ford T-ambulance van de Belgische strijdkrachten vervoerde op zondag 1 juli vier gesneuvelde soldaten van de Dodengang in Diksmuide naar hun laatste rustplaats in De Panne. Het was geleden van 1975 dat Belgische soldaten uit WO I werden gevonden en herbegraven.

Bij bouwwerkzaamheden in Diksmuide werden in 2016 enkele lichamen van gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog gevonden. Dat gebeurt op zich redelijk vaak, maar nu bleken drie van de vier lichamen Belgische soldaten te zijn. Het vierde lichaam, van een Franse soldaat, werd intussen begraven op de militaire begraafplaats Saint-Charles, bij Ieper.

De Belgische soldaten konden geïdentificeerd worden door een staaltje historisch speurwerk. Een eerste aanknopingspunt bevond zich op hun uniform. De '12' op hun knopen verwees naar het 12de Linieregiment. Verder lagen de lichamen aan de Duitse kant van de IJzer, wat erop wees dat zij gevallen moesten zijn bij de verdediging van Diksmuide, tussen 16 oktober en 10 november 1914.

Een veldverslag van het 12de Regiment vermeldt in die periode de begraving van drie gesneuvelde soldaten: Petrus Pintens, Félix Jacquet en Gérard Dethier. Door DNA-onderzoek met medewerking van nabestaanden konden twee van de drie (Pintens en Dethier) met zekerheid geïdentificeerd worden. Daarmee stond ook de identiteit van het derde lichaam min of meer vast.

Bij werken in de gemeente Kaaskerke dook nog een Belgisch lichaam op, naast twee Franse strijdmakkers. Die soldaat behoorde tot het 11de Linieregiment. Verder konden geen details achterhaald worden, omdat in de streek heel veel soldaten van die eenheid vermist geraakten.

Van bij de symbolische locatie van de Dodengang, waar zij misschien ook gevochten hadden, bracht een militaire ambulance (een replica van een Ford T) de lichamen van de vier gesneuvelden 104 jaar na hun dood alsnog naar de militaire begraafplaats van De Panne. Die herdacht op 1 juli haar honderdjarig bestaan. Ter plekke werden de lichamen overgedragen aan militairen van het huidige Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie. "Die eenheid houdt de tradities van de regimenten van de gesneuvelden in ere", legt luitenant-kolonel Rudy Baert van het War Heritage Institute uit. "Daarmee is de cirkel rond."