-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Belgische militairen verlaten Libanon

Belgische militairen verlaten Libanon

 

In Zuid-Libanon heeft het Belgische detachement op 10 december officieel zijn vlag gestreken. Dat gebeurde in het Franse VN-kamp van At-Tiri, in het bijzijn van Defensieminister Steven Vandeput. Daarmee komt een einde aan acht jaar Belgische ontmijningsoperaties in Libanon, door de Belgian-Luxembourg Forces in Lebanon (BELUFIL).

“We vinden het spijtig om dit land te moeten verlaten, zeker als je kijkt naar alles wat we hier bereikt hebben”, zegt luitenant-kolonel Eric Carette, commandant van het Belgische contingent in Libanon. “We hebben een lange weg afgelegd.”

De cijfers geven hem geen ongelijk: op acht jaar tijd zuiverde het Belgische leger een oppervlakte van meer dan anderhalve vierkante kilometer. Daarbij ontdekten en vernietigden ze 15.000 mijnen en andere explosieven. Dat is goed voor zo’n veertig procent van de volledige ontmijningsprestatie van UNIFIL, de VN-troepenmacht in Libanon.

Waarom zo’n succesvolle opdracht dan verlaten? Volgens minister Vandeput is “onze opdracht hier voor 99 procent afgelopen.” Die opdracht was om de Blue Line te markeren, een grenslijn die de Verenigde Naties heeft vastgelegd tussen Israël en Libanon, in een gebied bezaaid met mijnen en clustermunitie.

“Zo goed als alle erkende blue points of markeerpunten op die lijn zijn ondertussen vastgelegd en de toegangen zijn vrijgemaakt van explosieven”, gaat minister Vandeput verder. “Daarmee zijn de Belgische doelstellingen behaald en keren onze militairen terug naar huis.” Ook de leden van de commissie Defensie waren naar Libanon meegereisd om de resultaten van de opdracht te bekijken.

Ontmijnen was de hoofdtaak van de Belgen in Libanon, maar ze voerden ook humanitair werk uit. Ze bouwden bruggen en richtten een veldhospitaal op. Na de terugplooiing van dat hospitaal investeerde Defensie twee miljoen euro in de renovatie van een lokaal ziekenhuis in Tibnin. Ook de marine was er actief. Het fregat Leopold I leidde in 2009 een VN-patrouille-operatie voor de Libanese kust.

Tijdens de VN-operatie in Libanon lieten vier militairen het leven. Drie van hen stierven in een auto-ongeval tijdens een patrouille, een vierde liet het leven toen hij clustermunitie onschadelijk probeerde te maken. De vier werden door minister Vandeput herdacht aan het monument dat voor hen werd opgericht.

Het grootste deel van het Belgische detachement in Libanon keert op 18 december terug naar huis. Op 22 december moet de volledige terugplooiing afgerond zijn en komen ook de laatste Belgische militairen en hun materieel terug naar België.

Tekst: Stijn Verboven – foto’s: Malek Azoug – video: Wim Cochet