-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Belgische explosievenexpertise gaat internationaal

Belgische explosievenexpertise gaat internationaal

 

De Static Detonation Chamber in Poelkapelle heeft onlangs zijn vijfduizendste projectiel vernietigd. Niet alleen België beschikt over zo'n installatie. Eind mei zag in Poelkapelle de allereerste Static Detonation Chamber User Group het levenslicht. Tijdens de eerste driedaagse bijeenkomst wisselden de leden ervaringen en oplossingen uit voor belangrijke processen en problemen. Zo'n dertigtal deelnemers uit de Verenigde Staten, Frankrijk, Duitsland, Zweden, Italië en België namen eraan deel.

In augustus 2012 was er een zware ontploffing in het toenmalige ontmantelingsgebouw voor vloeibaar chemische oorlogsprojectielen in Poelkapelle. Daardoor raakte de installatie onherstelbaar beschadigd. Defensie liet de Zweeds-Duitse firma Dynasafe een nieuwe geautomatiseerde installatie bouwen. Die Static Detonation Chamber (SDC) is sinds april 2017 in werking. De unieke Belgische installatie vernietigt chemische oorlogsmunitie uit beide wereldoorlogen.

De materiaalbeheerder van het systeem, adjudant-chef Michel Ombelets, stelde in 2018 zijn eerste ervaringen ermee voor in Londen, op de jaarlijkse Demilitarisatieconferentie van Chemische Wapens. Dat is het enige reguliere forum van internationale experts in demilitarisering van chemische wapens. Hier kunnen ze nieuwe technieken, installaties en oplossingen leren kennen om chemische oorlogsmunitie te bestrijden en te vernietigen. Tijdens het symposium stelde Ombelets voor om een internationale groep op te richten voor gebruikers van SDC-installaties.

Generaal-majoor Marc Thys, de commandant van de Landcomponent, bezocht de eerste SDC User Group: "Gezien de voorgeschiedenis – meer dan honderd jaar na de eerste gasaanval op Belgische bodem – ben ik blij dat onze Belgische Defensie de aanzet heeft kunnen geven voor de start van een internationale samenwerking. Hierbij kunnen alle partners hun opgedane kennis en expertise uitwisselen, wat op termijn kan leiden tot een betere aanpak in het vernietigen van chemische wapens."

Deze eerste editie blijkt een succes. In juli kreeg geestesvader Michel Ombelets van een Amerikaanse collega het bericht dat de Verenigde Staten in 2020 gastheer voor dit evenement willen zijn. "Laat ons vooral verder blijven werken om chemische oorlogswapens en ander oorlogstuig te bannen en voorgoed te vernietigen", zegt Michel. "Dat is de hoofdtaak waarvoor onze EOD-operatoren (explosive ordnance disposal: het vernietigen van explosieve tuigen) hebben gekozen". Een verdere internationale samenwerking is dus gegarandeerd.