-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

België en Italië bespreken strijd tegen mensensmokkel

België en Italië bespreken strijd tegen mensensmokkel

 

Minister van Defensie Steven Vandeput heeft op dinsdag 16 mei een ontmoeting gehad met zijn Italiaanse ambtsgenote Roberta Pinotti. De veiligheidssituatie in Libië en de mensensmokkel op de Middellandse zee stonden centraal in het gesprek.

Italië speelt door zijn geografische positie een belangrijke rol in de strijd tegen mensensmokkel op de Middellandse Zee. Ook ons land zet marineschepen in voor operatie Sophia, de actie die de Europese vloot EUNAVFOR-MED er voert tegen de mensensmokkel. Beide ministers zijn het eens dat dit ook in de wateren en op het grondgebied van Libië moet aangepakt worden, maar dat de stabiliteit in het land daarvoor ontbreekt.

Om de mensenhandel te stoppen, is het belangrijk dat de smokkelaars vervolgd worden. Omdat operatie Sophia zich enkel op volle zee afspeelt, in internationale wateren, is het Belgisch wettelijk kader hier echter niet van toepassing.