-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

België als voorzitter van het Noord-Atlantisch kustwachtforum

België als voorzitter van het Noord-Atlantisch kustwachtforum

 

Van 1 tot 4 oktober namen meer dan vijftig verantwoordelijken van kustwachtorganisaties deel aan het North Atlantic Coast Guard Forum (NACGF) in Oostende. Tijdens de plenaire zitting werden alvast de krijtlijnen voor de volgende drie jaar uitgeschreven.

In zijn inleiding beklemtoonde Carl Decaluwe, de provinciegouverneur van West-Vlaanderen, de noodzaak van een goed gecoördineerde kustwacht over de kustgrenzen heen. Voor onze kust is er niet alleen het probleem van transmigranten. Er vinden ook elk jaar 150.000 scheepsbewegingen plaats, met tal van toxische en niet-toxische producten aan boord. Daarom nemen de zeventien partners maatregelen om van de kustwacht een sterk werkinstrument te maken dat in alle mogelijke scenario's inzetbaar is. Hiervoor is het belangrijk dat ook België deel uitmaakt van het NACGF.

Het NACGF werd in 2007 opgericht als niet-verdragsgebonden forum tussen de kustwachtorganisaties van twintig lidstaten. Het doel is om de samenwerking op het gebied van maritieme veiligheid en beveiliging in de regio te vergroten door netwerken uit te bouwen en informatie uit te wisselen over praktijkvoorbeelden en ervaringen.

Tijdens de tweedaagse waren er zeven werkgroepen rond thema's zoals immigratie, visserij, drugssmokkel en kustwachtfuncties. Er was extra aandacht voor Guardex, een oefening in kustredding en terreurbestrijding. Verder werden activiteiten in kustwachtzones wereldwijd toegelicht. Daarbij lag de focus op de migratieproblematiek in de Middellandse Zee en de milieuproblemen en gevolgen voor het wereldklimaat in de Arctisch zone.

De deelnemers werden nadien verrast met een bezoek aan de werkvloer bij Barco, een van de wereldleiders in optische instrumenten en beeldtechnologie.

Door dergelijke forums te organiseren worden de wereldzeeën wat veiliger, maar kunnen vooral de middelen doeltreffender en efficiënter ingezet worden. Voor België is deze samenwerking van cruciaal belang. Ons land gaf alvast het voorzitterschap door aan de Verenigde Staten van Amerika.