-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Belgen nog altijd actief in Afghanistan

Belgen nog altijd actief in Afghanistan

 

Op verschillende plaatsen in Afghanistan werken nog steeds Belgische militairen voor de NAVO-opdracht Resolute Support. Vanuit het hoofdkwartier in Kaboel en het kamp Marmal in Mazar-e-Sharif werken ze mee aan de ontvoogding van de Afghaanse politiek en ordediensten.

Met de opdracht Resolute Support probeert de NAVO zo snel mogelijk zoveel mogelijk aspecten van het bestuur en de ordehandhaving in handen te geven van de Afghanen. Daarvoor heeft ze zes Train-Advise-Assist Commands (TAAC) in het leven geroepen.

In het begin van de opdracht lag de focus op opleiding geven aan de Afghaanse strijdmacht. Tegenwoordig ligt de nadruk meer op adviseren en assisteren, vooral op bestuurlijk gebied. De Afghaanse strijdkrachten opereren steeds meer zelfstandig, vooral dan hun special forces en luchtmacht. Het NAVO-hoofdkwartier in Kaboel ondersteunt hen nog wel op het gebied van planning en informatieverwerking.

In Mazar-e-Sharif, het hoofdkwartier van het TAAC North, werken 54 Belgen mee aan de operatie Resolute Support. Samen met collega's uit twintig landen werken ze in allerlei takken, zoals de Resolute Support Air Wing. Die doet onder andere aan informatievergaring met behulp van Heron-drones.

Er werken ook Belgen in het internationale veldhospitaal, in de Multinational Advisory Groups die op het terrein contact hebben met Afghaanse militairen en in de globale Support Task Force die de veiligheid en logistieke steun in het kamp verzorgt.

Binnenkort zal een nieuw detachement de Belgische bijdrage aan de NAVO-opdracht in Afghanistan voortzetten. Eind dit jaar keren onze specialisten voor chemische, biologische, radiologische en nucleaire (CBRN) verdediging en de explosievenopruimingsdienst EOD definitief terug. Dan zullen andere NAVO-landen hun taken overnemen.