-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Belgen in Kandahar op de proef gesteld

Belgen in Kandahar op de proef gesteld

Het is een rustige vrijdag in het hospitaal van Kandahar, in het zuiden van Afghanistan. Plots weerklinkt er gebiep. Over een kwartier zullen vier zwaargewonden aankomen. Iedereen maakt zich klaar in een 'georganiseerde chaos'.

In werkelijkheid is dit een oefening die op 26 en 27 juli 2013 plaatsvond op de militaire basis van Kandahar. Daarmee evalueren ze de nieuwkomers in het chirurgische veldhospitaal. "Het is belangrijk dat de nieuwe dokters en verplegers helemaal begrijpen hoe wij werken", vertelt Robert Howard, directeur van het chirurgisch centrum. "Het systeem dat we hier ontwikkeld hebben, is volledig anders van hoe ze elders werken. We gaan na of ze klaar zijn om patiënten met zware kwetsuren te behandelen, zoals amputaties en brandwonden."

Ook de Belgen die hier werken voor operatie Green Skander ondergingen de test. Enkele militairen van de Medische Component waren vrijwilliger om gekwetste te spelen. Anderen namen actiever deel aan de training. "Mijn collega en ik zaten in het verzorgingsteam", vertelt Erik, een verpleger. "Wanneer er een zwaar incident plaatsvindt, is het onze taak in het hospitaal om te reageren. De procedures zijn strikt gereglementeerd en verschillen sterk van die in België. Daar hebben we zelden te maken met dit soort kwetsuren. We moeten hier dus snel de juiste reflexen aankweken om de gewonden zo goed mogelijk te verzorgen."

Zodra de oefening afgelopen is, volgt een nabespreking met de hele ploeg. Zo kan iedereen zich verbeteren, om een maximum aan levens te redden.