-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bataljon Bevrijding - 5 Linie vertrekt naar Mali

Bataljon Bevrijding - 5 Linie vertrekt naar Mali

 

Een detachement van het Bataljon Bevrijding - 5 Linie uit Leopoldsburg is op donderdag 12 mei naar Mali vertrokken. Daar zullen de militairen vier maanden lang de trainingsmissie van de Europese Unie beveiligen. Ze lossen een detachement van het Bataljon 12/13 Linie uit Spa af.

De Belgische detachementen die deelnemen aan de European Union Training Mission (EUTM) in Mali voeren hoofdzakelijk beveiligingstaken uit. Ze beschermen in de eerste plaats trainingszones buiten het kamp, waar Europese instructeurs het Malinese leger een reeks vaardigheden aanleren. Het kamp zelf heeft natuurlijk ook bewaking nodig.

Daarnaast houdt het detachement een snellereactiemacht paraat, om snel te reageren op eventuele problemen buiten het kamp. Ten slotte beveiligen ze konvooien tussen het kamp en de hoofdstad Bamako.

Van 25 tot 27 april 2016 voerde het bataljon zijn certificatieoefening uit. Zowel het commando als de manschappen vertrouwen erop dat ze goed voorbereid zijn op hun taken in Mali. Beveiliging behoort sowieso al tot hun hoofdtaken. Bovendien zijn ze goed op de hoogte van wat zich binnen en buiten hun operatiezone afspeelt.