-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bataljon Bevrijding – 5 Linie schenkt 3.000 euro aan goede doelen

Bataljon Bevrijding – 5 Linie schenkt 3.000 euro aan goede doelen

 

Op 26 februari 2014 overhandigde luitenant-kolonel Christiaan Vanhove, korpscommandant van het Bataljon Bevrijding - 5 Linie uit Leopoldsburg, drie cheques met een totale waarde van 3.000 euro aan drie instellingen die de eenheid ondersteunt: De Steiger, Huize Levensruimte en Evons vzw.

De Steiger is een kindertehuis uit Zutendaal, dat een zeventigtal residentiële en een twintigtal semi-residentiële jongeren van acht tot achttien jaar begeleidt in samenspraak met de jeugdrechtbank, het jeugdbeschermingscomité en het OCMW.

Huize Levensruimte is een begeleidingstehuis voor jongeren onder de achttien jaar, gevestigd in Averbode en heeft een gelijkaardige taak als De Steiger.

Evons vzw is een humanitaire organisatie uit Leopoldsburg, die ieder jaar in de maand augustus een 150-tal slachtoffertjes van de kernramp in Tsjernobyl opvangt voor een gezondheidsverlof van vier weken in België.

Het geschonken bedrag komt onder andere uit de organisatie van de jaarlijkse schietstandenloop van de eenheid. Dit jaar is die gepland op vrijdag 23 mei.

Naast deze cheques werden nog enkele andere activiteiten ten voordele van de sociale projecten gesteund of georganiseerd.