-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Bataljon 12/13 Linie officieel bij Medium Brigade

Bataljon 12/13 Linie officieel bij Medium Brigade

 

De Medium Brigade heeft op vrijdag 27 januari een plechtigheid gehouden om het Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie (12/13 Linie) officieel in haar rangen te verwelkomen.

“Het opnemen van het embleem van het Bataljon 12/13 Linie in de groep van de andere emblemen van de Medium Brigade is meer dan een symbolische daad”, zegt brigadegeneraal Eric Harvent, commandant van de Medium Brigade, tijdens zijn toespraak op het paradeplein van het kwartier in Leopoldsburg, waar de Medium Brigade haar hoofdkwartier heeft. “Het gaat hier om de integratie en de verwelkoming van een groep mannen en vrouwen met een rijk verleden, met veel kwaliteit en expertise, in de familie van de gemotoriseerde troepen. Die integratie is de eerste zichtbare stap in de transformatie van onze brigade en onze component.”

De overstap van het Bataljon 12/13 Linie is inderdaad een stap naar de toekomst, bevestigt ook luitenant-kolonel Manuel Monin, de bataljonscommandant. “De Strategische Visie voor Defensie voorziet een transformatie van de Lichte Brigade naar een Special Operations Command (SOCOM). Dat zal voornamelijk bestaan uit gebrevetteerde paracommando’s.”

Aangezien de militairen van het Bataljon 12/13 Linie geen gebrevetteerde paracommando’s zijn, was hun overplaatsing van de Lichte naar de Medium Brigade een logische stap, meent luitenant-kolonel Monin. “De Medium Brigade zal een gemotoriseerde brigade worden die de vijf manoeuvrebataljons en de andere bataljons samenbrengt, gespecialiseerd in Combat Support en Combat Service Support.”

Voor de militairen uit Spa, waar het Bataljon 12/13 Linie gekazerneerd is, verandert er echter weinig. “Alle missies die we bij de Lichte Brigade hadden, blijven gewoon doorlopen”, gaat luitenant-kolonel Monin verder. “Ook aan de training van de soldaten verandert er niets. Voor de staf zijn er uiteraard wel veranderingen: we krijgen een nieuwe commandant en er veranderen enkele procedures. Maar aangezien het gaat over gestandaardiseerde NAVO-procedures, zullen de grootste aanpassingen liggen op het vlak van onderlinge samenwerking.”

Met de opname van het 519 militairen sterke Bataljon 12/13 Linie telt de Medium Brigade ondertussen meer dan 2.500 manschappen.