-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Baltic Piranha: back to basics

Baltic Piranha: back to basics

 

Na een dag van verbroedering met de Litouwse burgers en militairen hebben de militairen van de oefening Baltic Piranha zich opnieuw vol overgave op hun kerntaak gestort: tactische opdrachten. Op 11 en 12 oktober was het al tactische verplaatsingen, aanvallen op (gesimuleerde) dorpen en training wat de klok sloeg.

Tijdens Baltic Piranha blijft het contact met de Litouwse bevolking nog steeds belangrijk. Voor de militairen van het 1/3 Bataljon Lansiers is echter ook het aanscherpen van hun vaardigheden en technieken een van de hoofddoelen.

"Onze focus tijdens Baltic Piranha ligt inderdaad op terreinoefeningen, zowel op militair- als burgerterrein", zegt Benoit, de officier Operaties en training van het 1/3 Bataljon Lansiers. "Tegelijkertijd spenderen we hier veel tijd aan basistraining. Dat is nodig om onze militairen op een hoog trainingsniveau te brengen en te houden."

Die terreinoefeningen zijn niet zomaar schietoefeningen of huizen binnenvallen. Het gaat om grootscheepse scenario's waaraan honderden militairen deelnemen. Op 11 oktober voerden ze een tactische verplaatsing uit vanuit Rukla, in het westen van Litouwen, naar Pabradė, zo'n 130 kilometer oostelijker. Tijdens die verplaatsing moesten het 1/3 Bataljon Lansiers en zijn steuneenheden het hoofd bieden aan een vijandelijke aanval en een volledig ondermijnde brug met rubberen bootjes omzeilen.

Na die intensieve dag zat het werk er voor de Belgische militairen nog niet op. De volgende dag, op woensdag 12 oktober, kregen ze de opdracht om vijandelijke soldaten te verdrijven uit het militaire trainingsdorp in Pabradė. Samen met Litouwse en Amerikaanse militairen brachten ze ook die opdracht tot een goed einde.