-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

BACA heeft een nieuwe commandant

BACA heeft een nieuwe commandant

 

De Nederlandse luitenant kolonel Frans van de Mortel is op vrijdag 8 september in plaats gesteld als de nieuwe commandant van het Benelux Arms Control Agency (BACA). Dat gebeurde in het kwartier Majoor Housiau te Peutie in het bijzijn van internationale gasten en hoogwaardigheidsbekleders.

Het Benelux Arms Control Agency, gestationeerd in Peutie, houdt zich bezig met wapenbeheersing en voert inspecties uit van buitenlandse wapensystemen en eenheden. Daarnaast escorteert het agentschap de binnenkomende inspecties van niet-NAVO landen in België, Nederland en Luxemburg.

Sinds 2014 stond de Belgische luitenant-kolonel Peter Van den Broeck aan het hoofd van dit toen nieuw opgerichte Benelux-agentschap. BACA geldt nog steeds als een voorbeeld van internationale samenwerking. Nergens anders werken drie landen zo nauw samen op het vlak van wapenbeheersing dat ze hun eigen controleagentschappen vervingen door een gemeenschappelijke organisatie.

Tijdens zijn toespraak blikte luitenant-kolonel Van den Broeck terug op de eerste vruchtbare jaren van het agentschap en bedankte hij iedereen voor het geleverde werk. De Nederlandse kolonel Sylvia Babusch bedankte de eerste commandant van het agentschap voor zijn inzet en had daarna de eer om haar landgenoot luitenant kolonel van de Mortel officieel in plaats te stellen als nieuwe commandant.