-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

B-FAST oefent in Marche-en-Famenne

B-FAST oefent in Marche-en-Famenne

 

Op 23 en 24 oktober verzamelden dertig B-FAST-vrijwilligers voor een oefening in het kamp van Marche-en-Famenne.

Het Belgian First Aid & Support Team (B-FAST) werd in 2003 opgericht als interventie-orgaan om hulpteams snel naar gebieden te sturen waar een grote ramp heeft plaatsgevonden. Zo werd B-FAST ingezet na de aardbevingen in Haïti en na de tyfoon Haiyan op de Filippijnen.

De advanced training in Marche-en-Famenne moet vooral de teamgeest tussen de vrijwilligers versterken. Die komen uit heel verschillende achtergronden: 16 van Volksgezondheid, 7 van de Civiele Bescherming, 5 van Defensie en zelfs 2 van het Luxemburgse Emergency.lu. Daarom begonnen ze woensdag met een hindernisparcours. Samenwerken was de boodschap.

"Ik ben tevreden over het verloop en de deelnemers", vertelt majoor Gilles du Bois d'Aische. Hij vertegenwoordigt de Defensiestaf bij B-FAST. "De cohesieactiviteit was meteen vrij inspannend. De glimlach op de gezichten vertelde me echter dat de sfeer in de groep meteen goed zat."

Nadat ze het bivak hadden opgebouwd, was het tijd voor enkele cursussen rond de belangrijke punten van elke opdracht: procedures en vooral veiligheid bij brand of eerste hulp.

Tijdens een avonddropping werd de teamgeest verder op de proef gesteld. Met alleen kaart en kompas moesten de deelnemers hun weg terug zien te vinden uit het bos naar het kamp.

Op donderdag was er tijd voor een cursus UXO/mine awareness, om de mensen mogelijke explosieven te leren herkennen. Het hoogtepunt waren de scenario's waarin de deelnemers in konvooi moesten reageren op allerlei incidenten: van politiecontroles tot gewapende hinderlagen. In elke situatie werden de reacties geobserveerd en geanalyseerd om de vrijwilligers op een echte inzet voor te bereiden.

"De werkelijkheid zal waarschijnlijk nooit exact zijn wat wij hen voorschotelen", legt majoor du Bois d'Aische uit. "Het is de bedoeling dat zij zich aan mogelijk gevaarlijke situaties kunnen aanpassen."

Daarmee liep de vierde editie van de advanced training ten einde, niet alleen voor de dertig deelnemers, maar ook voor de twintig leden van de omkadering, die steun kregen van een tiental militairen uit het kamp.