-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Al 50 jaar in de voorhoede in Spa

Al 50 jaar in de voorhoede in Spa

 

Op woensdag 19 juni vierde het Bataljon 12 Linie Prins Leopold - 13 Linie met veel luister zijn vijftig jaar aanwezigheid in Spa. De water- en garnizoensstad heeft sindsdien het bataljon tot ereburger verheven. Ter gelegenheid van de gouden bruiloft ondertekenden de civiele en militaire autoriteiten een charter waarmee ze hun wil onderstrepen om hun goede verstandhouding voort te zetten.

Ter gelegenheid van dit jubileum defileerde het Bataljon 12/13 Linie door de straten van Spa. Daarna verzamelde het zich in het Parc des Sept Heures in het centrum. De plechtigheid verliep onder een brandende zon. Maar zoals het een waterstad betaamt, verfriste een korte bui toch de verzamelde troepen.

"Onze verankering met de stad Spa is tijdloos", bevestigt luitenant-kolonal Ludovic Hermans, de bataljonscommandant. "Het infrastructuurplan voor de komende jaren bevestigt dit".

De nieuwe infrastructuur in het kwartier Lieutenant Général Baron Jacques de Dixmude is een goed teken voor het personeel en ook voor de stad Spa. De 570 soldaten en hun gezinnen zullen dus nog een hele tijd aanwezig blijven in de regio. Daarbij komen nog 120 Lignards die het bataljon in 2020 zal aanwerven om in de eenheid op te leiden.

Naast de militairen van het 12/13 Linie was bij de plechtigheid een detachement van de Compagnie Operationele Reserve (COR). Ook een delegatie van het Franse 1er Régiment de Tirailleurs uit Epinal, verbroederd met het bataljon uit Spa, was aanwezig.

Voor de jubileumceremonie werden twee onderscheidingen uitgereikt. De stad Spa benoemde Joseph Houssa, voormalig Lignard en voormalig burgemeester van Spa. tot ereburger van de stad. Het bataljon onderscheidde Brigitte de Deyne, verantwoordelijk voor de internationale betrekkingen van de stad Luik, met de titel van erekorporaal. Tot slot droeg de korpsadjudant van het bataljon, adjudant-chef Denis Légat, zijn functie als eerste onderofficier van het bataljon over aan adjudant-chef Patrick Descartes.

Na de militaire plechtigheid nodigden de burgerlijke en militaire autoriteiten hun gasten en de bataljonsstaf uit in het stedelijk cultuurcentrum voor een aperitief-diner.