-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Admiraal Hofman bezoekt de Godetia

Admiraal Hofman bezoekt de Godetia

 

Divisieadmiraal Michel Hofman, de commandant van de Marinecomponent, was van 21 tot 24 april 2014 in Douala (Kameroen) om de Belgen op de Godetia te bezoeken. De reis was ook een gelegenheid om de oefening Obangame Express 2014 te volgen. Het Belgische steunschip nam daaraan deel in het kader van de operatie Maritime Capacity Building en het programma Africa Partnership Station (APS).  

“Het is de eerste keer dat ik zelf de resultaten van deze oefening kom bekijken”, legt admiraal Hofman uit. “Zo krijg ik een beter beeld van de ingezette middelen en ik moet zeggen dat ik onder de indruk ben.” 

Het doel van de oefening Obangame Express is om de capaciteiten te versterken van de marines van Benin, Gabon, de Democratische Republiek Congo en Togo. Zo kunnen die de maritieme veiligheid verzekeren in de Golf van Guinee. De Amerikaanse marine leidt de oefening, in samenwerking met landen als Brazilië, Portugal en België. Tijdens verscheidene scenario’s moesten de lokale marines bijvoorbeeld interventies op koopvaardijschepen uitvoeren in de strijd tegen de heropflakkerende piraterij in de streek. De Godetia speelde meermaals de rol van burgerlijk schip dat door piraten werd aangevallen. 

“Het is de vierde keer dat ons schip deelneemt aan Obangame Express”, legt korvetkapitein Luc Desanghere uit, de commandant van de Godetia. “De oefenzones zijn groter dan voorheen. We merken ook dat de Afrikaanse marines grote vooruitgang maken, zowel bij de boardingploegen als op het vlak van ingezette middelen.” 

“Wat voor België telt,” gaat admiraal Hofman verder, “is dat we tonen dat die veiligheidsproblemen ons raken, zoals de piraterij die de streek teistert. Het is belangrijk dat de lokale marines zich kunnen ontwikkelen zodat ze die problemen zelfstandig kunnen aanpakken. Bovendien hebben wij een erg actieve handelsvloot in de Golf van Guinee. Als de lokale marines zelf hun veiligheid en maritieme belangen kunnen verdedigen, verlicht dat voor een stuk onze taak om die handelsschepen te beschermen.” 

Admiraal Hofman maakte ook van de gelegenheid gebruik om de bemanning van de Godetia te ontmoeten en interesse te tonen voor het welzijn aan boord en het verloop van hun opdracht. 

De Godetia zal op 20 juni terug in België zijn.