-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

Achter de schermen bij de 4 Gp CIS

Achter de schermen bij de 4 Gp CIS

 

Een detachement van de 4 Groep Communicatie- en Informatiesystemen (CIS) werkt nog tot 25 november 2016 in het Tsjechische Boletice. Ze verzorgen er de communicatiesystemen voor het Bataljon 12 Linie Prins Leopold – 13 Linie. Beide eenheden maken zich op om deel te nemen aan de Europese gevechtsgroep EUBG.

“Hier in Boletice liggen de oefenterreinen van de secties nogal ver uit elkaar, soms buiten het bereik van de radio’s”, legt detachementscommandant luitenant Sébastien Mahieu uit. “Onze belangrijkste opdracht hier is zo snel mogelijk een verbinding te leggen naar België en die ook te allen prijze open te houden. Wij zorgen voor de verbindingen met de commandopost, met België en tussen de secties onderling. Dat doen we door waar mogelijk zelf kabels te leggen of anders via satellietverbinding.”

Een van de belangrijkste systemen die ze in Boletice inzetten is het Battlefield Management System (BMS). Dat gevechtsbeheerssysteem vormt aan de hand van de verzamelde gegevens een computerbeeld. Daarop kunnen ze in de centrale commandopost snel zien waar een bepaalde sectie zich bevindt, ook wanneer die buiten radiobereik is.

Tijdens de twee weken in Tsjechië werkt het detachement van de 4 Gp CIS volledig operationeel. In de loop van december staat nog een grootscheepse oefening in België gepland, waaraan alle CIS-eenheden zullen deelnemen.