-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

800 Belgische militairen oefenen in Centraal-Afrika

800 Belgische militairen oefenen in Centraal-Afrika

 

De Lichte Brigade houdt van 21 november tot 11 december een grootscheepse oefening in Gabon en de Democratische Republiek Congo. Aan de oefening Tropical Storm nemen een 800-tal militairen van de Land-, Lucht- en Medische Component deel.

"Mijn doel is om een volwaardige training te houden in een tropisch klimaat voor alle deelnemende eenheden", zegt luitenant-kolonel Jan Maenhoudt, stafchef van de Lichte Brigade en hoofd van de oefening. "Ik hoop dat de training de operationele paraatheid van die eenheden verhoogt en dat we tegelijkertijd de banden tussen België en alle partners in de gastlanden Gabon en de D.R. Congo kunnen versterken."

Voor de Lichte Brigade is het van groot belang om zijn ervaring en expertise in een tropisch klimaat te onderhouden. Een van haar opdrachten is immers evacuatie-operaties uitvoeren in Centraal-Afrika. Daarom zal de Lichte Brigade tijdens de oefening verschillende aspecten van dat soort operaties trainen. Onder meer overleven, parachutespringen en tactische en amfibische trainingen staan op het programma.

Het 3 Bataljon Parachutisten uit Tielen levert met 256 manschappen het merendeel van de militairen tijdens Tropical Storm. Samen met steunelementen van artillerie, genie, medische dienst en luchtmiddelen zal het bataljon zich zowel Gabon als in de Democratische Republiek Congo ontplooien. Ze combineren hun oefening met een training van de 15 Wing Luchttransport, een radiotransmissie-oefening van de Lichte Brigade en een overlevingscursus.