-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

51ste MESA

51ste MESA

 

Van dinsdag 27 tot en met vrijdag 30 juni vindt de Europese Mars voor de Herdenking en de Vriendschap opnieuw plaats, beter bekend als de MESA (Marche européenne du Souvenir et de l'Amitié). Het Bataljon Ardense Jagers verzorgt al voor de 51e keer de organisatie van deze vierdaagse wandeltocht door de Ardennen.

Het Bataljon Ardense Jagers organiseerde de vierdaagse mars voor het eerst in 1967. Oorspronkelijk was het een zuiver militaire aangelegenheid, maar de publieke belangstelling groeide gestaag. Vandaag berust de organisatie nog steeds bij de Chasseurs, maar ze werken daarvoor samen met tien partnergemeenten uit de provincie Luxemburg.

"De MESA is een groot publicrelationsevenement waarmee we de banden tussen militairen en burgers willen aanhalen", vertelt majoor Tanguy de Maere d'Aertrycke, directeur van de MESA. "Ze overwinnen samen allerlei situaties op de verschillende parcoursen van 32, 16 of 8 kilometer. Die geest van samenhorigheid is iets typisch voor de MESA. De mensen appreciëren dat en komen er jaar na jaar voor terug."

Naast die vriendschappelijke banden tussen militairen en burgers blijft ook het aspect 'herinnering' een belangrijke rol spelen. Gespreid over de vier dagen vinden er herdenkingsplechtigheden plaats aan meer dan dertig oorlogsmonumenten op en rond de parcoursen. "Er zijn kleine herdenkingen bij elk monument", licht de majoor toe. "Zo proberen we de wandelaars bewust te maken en te houden van het historische belang van deze regio en wat zich hier tijdens de twee wereldoorlogen heeft afgespeeld."

Nog voor de start waren er 8.000 inschrijvingen genoteerd. In totaal hoopt de organisatie dit jaar meer dan 10.000 wandelaars te verwelkomen.