-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

50.000 euro voor Stichting VIVAT!

50.000 euro voor Stichting VIVAT!

 

Defensie organiseert jaarlijks voor de stichting VIVAT! een jumping. Op 25 september overhandigde het de opbrengst van deze vijftigste editie plechtig aan het opvangtehuis Generaal Cornet in Nijvel.

Op 22, 23 en 24 juni organiseerde Defensie al voor de vijftigste keer een nationale jumping in zijn sportcentrum in Duisburg. Met de opbrengst van die sportmanifestatie kon brigadegeneraal Claude Antoine, in aanwezigheid van vele weldoeners, medewerkers en Pierre Huart, burgemeester van Nijvel, een cheque van 50.000 euro overhandigen aan luitenant-generaal op rust Alain Devignon, de voorzitter van de Stichting VIVAT!

Dat centrum zet zich in voor het welzijn van kinderen met een beperking. De cheque vormt dus een welkome bijdrage aan de aanpassingswerken voor personen met een beperkte mobiliteit.

De stichting beheert het tehuis Generaal Cornet, waar ze mensen met een mentale handicap opvangt. Verder ijvert ze voor het welzijn en de integratie van weeskinderen of gehandicapten van militairen en de vroegere Rijkswacht.