-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

21 juli: fier op onze opdrachten in Afrika

21 juli: fier op onze opdrachten in Afrika

 

In het defilé van 21 juli zal ook een detachement meelopen van de trainingsmissies in Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek. Sinds maart staan immers voor het eerst drie Belgische generaals aan het hoofd van internationale missies in Afrika.

Op 2 maart duidde de Verenigde Naties generaal-majoor Jean Paul Deconinck aan als commandant van de VN-missie in Mali. Hij vervoegde de brigadegeneraals Peter Devogelaere en Herman Ruys, de bevelvoerders over de Europese trainingsmissies in respectievelijk Mali en de Centraal-Afrikaanse Republiek.

Het commando over de EUTM in Mali is al langer in Belgische handen. Daar heeft brigadegeneraal Bart Laurent op 12 juli de leiding overgenomen van generaal-majoor Peter Devogelaere. Devogelaere had op 19 december 2016 het commando overgenomen van brigadegeneraal Eric Harvent, die sinds 3 juli 2016 aan het hoofd van de missie stond. Generaal Laurent blijft missiecommandant tot eind januari 2018, wanneer het Belgische commando afloopt.

Brigadegeneraal Herman Ruys werd in januari van dit jaar aangesteld als EUTM-commandant in de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hij zal op 24 juli zijn post overdragen aan de Spaanse generaal Fernando Garcia Blazquez.