-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

21 juli: fier op de enhanced Forward Presence

21 juli: fier op de enhanced Forward Presence

 

Een andere opdracht die op de Nationale Feestdag extra aandacht krijgt, zijn de Belgische militairen in Litouwen. Zij leveren sinds januari 2017 logistieke steun voor een gevechtsgroep van de NAVO-opdracht enhanced Forward Presence (eFP).

Om snel en doeltreffend op eventuele incidenten te reageren, zet de NAVO sinds 2016 onder de noemer enhanced Forward Presence (eFP) vier battle groups in: in Estland, Letland, Litouwen en Polen. Sinds januari 2017 werkt een honderdtal Belgische militairen bij de gevechtsgroep in Rukla, onder Duits bevel. Dat detachement bestaat uit logistieke en transmissiespecialisten, medisch personeel en militaire politie. Sinds juli 2017 nemen ook Luxemburgse transportspecialisten aan het Belgische detachement deel.

België leidt in Litouwen de unieke Multinational Integrated Logistic Unit (MILU) waarin de NAVO-partners van de battle group vertegenwoordigd zijn: Duitsland, Luxemburg, Nederland en Noorwegen. Onze militairen verzorgen onder meer alle transporten van zware militaire voertuigen en bevoorraden hun gevechtsgroep in heel Litouwen met brandstof en munitie. Door hun vakkennis, pragmatisme en bekende vindingrijkheid worden de Belgische militairen bij de battle group erg geapprecieerd.

Met de deelname aan de eFP wil België de Litouwse strijdkrachten ondersteunen en concreet bijdragen tot de collectieve verdediging van de NAVO. Door regelmatige contacten met de Litouwse bevolking tonen de Belgische militairen hun bereidheid om hen bij te staan.