-A A +A

Andere informatie en diensten van de overheid: www.belgium.be

20 km door Brussel: reservisten lopen voor het goede doel

20 km door Brussel: reservisten lopen voor het goede doel

 

Een twintigtal reservisten heeft op zondag 28 mei deelgenomen aan de 38ste editie van de 20 km door Brussel. Tegelijk ondersteunden ze de liefdadigheidsinstelling VIVAT! met een andere uitdaging: ze droegen Damien, een jongen met een mentale handicap, in een aangepaste stoel mee tot aan de aankomst.

Die inspanning konden ze met succes afsluiten: de militairen hadden amper 2 uur en 4 minuten nodig om de mythische omloop te beëindigen onder de triomfboog aan het Jubelpark. Groepsgeest, doorzetting en vooral de voortdurende lach en aanmoedigingen van Damien hebben ongetwijfeld dit mooie avontuur mogelijk gemaakt.

Ze gingen de uitdaging aan ten voordele van de Stichting VIVAT! Die liefdadigheidsinstelling, ondersteund door Defensie, helpt kinderen met een handicap uit gezinnen van de Defensiegemeenschap. De stichting beheert onder meer het tehuis Generaal Cornet in Nijvel, waar een veertigtal jongeren en volwassenen met een mentale handicap verblijven. Door de opbrengst van allerlei evenementen kan de stichting ook financiële steun toekennen aan personen met een handicap die niet in het tehuis verblijven.

Het initiatief voor deze actie kwam van de Militaire Kring van de Nieuwe Reserve (MKNR), een nationale en tweetalige vereniging voor getrainde reservisten van alle rangen. Naast het organiseren van sportactiviteiten, wil de MKNR de reserve een nieuwe wind geven en promoten binnen en in samenwerking met de krijgsmacht. Het bestuur en de leden menen dat de reserve, als volwaardig onderdeel van de krijgsmacht, een geweldig middel en voordeel vormt waarop Defensie, het land en de bevolking kunnen rekenen.